Livreddende førstehjelp ved penetrerende skader

Fagstoff 2. mai 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi har de nasjonale retningslinjene for hvordan man stopper en blødning.

Foto: Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi

Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi har de nasjonale retningslinjene for hvordan man stopper en blødning: «turniké brukes derfor kun når spesielt opplært personell ikke oppnår blødningskontroll ved direkte kompresjon og komprimerende bandasje eller pakking av såret».

Har du spørsmål, ta kontakt med NSOs seniorrådgiver og fagperson på området, Erik Schjenken: erik@nso.no