NSO ønsker dialog med kurstilbydere

Kurs, Nytt fra NSO 6. mai 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

NSO inviterer kurstilbydere for dialog og oppdatering i siste nytt om industrivernet.

Illustrasjon: Niels Poulsen

Målet er at virksomhetene får størst mulig utbytte av kursene de bestiller. 

– Det kan være utfordrende for virksomhetene å bestille de riktige kursene. Bestillerkompetanse kaller vi det i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Vi ønsker å knytte en tettere dialog med kurstilbyderne for å bidra til relevant opplæring, kurs og øvelser, sier Bjørn Egil Jacobsen, spesialrådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO).

Han understreker at det skjer stadig endringer innen industrivernet som kurstilbyderne må være klar over. NSO inviterer til møte på Gardermoen torsdag 26. september 2019 for å informere om endringer i forskrift om industrivern som gjelder fra 01.01.2020, Håndbok for redningstjenesten og hvilken betydning den har for industrivernet.

– Industrivernet må være i takt med redningstjenesten og nødetatene understreker Jacobsen.

Han ber virksomheter ta kontakt dersom det er temaer de vil NSO skal ta opp med bransjen, og han vil også at kurstilbyderne kontakter ham dersom de vil ta opp noe spesielt på møtet.

– Vi ønsker å være på tilbudssiden og ha en god dialog med bransjen som tilbyr kurs for industrivernet. Vi har tillit til kurstilbyderne og får ofte gode tilbakemeldinger fra virksomhetene. Målet med denne invitasjonen er at kurstilbyderne gir best mulig tilpasset opplæring til virksomhetene. Felles forståelse og praksis om systemer, prinsipper, begreper og terminologi er bidrag til tilpasset opplæring og øvelser, forklarer Jacobsen.

Han ber kurstilbyderne være oppmerksomme for de ulike behovene virksomhetene har.

– Vi vil være et ledd mellom virksomhetene og kurstilbyderne og gi informasjon til begge parter om faglige oppdateringer og regelverksutvikling. Vi kjenner til regelverket og myndighetenes krav til beredskap og ønsker at begge parter kontakter oss dersom de har spørsmål, avslutter Jacobsen.

Invitasjon til møte med NSO

Til: Kurs- og opplæringssenter som tilbyr sikkerhets- og beredskapskurs til industrivernpliktige virksomheter.

Bakgrunn: Endringer i forskrift om industrivern, gjelder fra 01.01.2020.
Håndbok for redningstjenesten 2018.

Tid og sted: Gardermoen, torsdag 26. september 2019

NSO ønsker kontakt med tilbydere av kurs og opplæring til industrivernet. NSO ønsker å gi informasjon om regelverksutvikling, ønsket retning og vanlig praksis for industrivernet. Videre ønsker NSO en dialog med bransjen for å bli oppdatert og kunne bidra med gode tilpassede løsninger.

Agenda:

1. Informasjon om kvalifikasjonskrav i forskrift om industrivern

2. Organisering av industrivernet
a. Grunnberedskap og forsterkninger
b. Tilpasset industrivern
c. Fagleder industrivern og innsatsledelse

3. Tilpasset opplæring og tilpassende øvelser
a. Innsatspersonell, orden og sikring og redningsstab

4. Røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet
a. Røyk- og kjemikaliedykker kjentmann

5. Krav og forventinger til samvirke og samarbeidet med nødetatene
a. Varsling, mottak og informasjon

6. Videre samarbeid

Har du spørsmål eller vil du melde deg på, ta kontakt med spesialrådgiver i NSO, Bjørn Egil Jacobsen: bjorn.jacobsen@nso.no