Brannvesenets tips til industrivernet

Fagstoff 11. juni 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Industrivernet må gjøre mer ut av seg, det er beskjeden fra TV-kjendisene fra «Oslo brenner».

Brannmester Robert Corell brannmester og røykdykkerleder Jan Tore Svingen, begge i Oslo brann- og redningsetat, er begge kjent fra TV-serien Oslo brenner. De har laget en liste over hva industrivernet kan forberede og bistå med når brannvesenet kommer.

Corell ber industrivernledere kontakte det lokale brannvesenet for å gå befaringer, øve sammen og gå gjennom ulike risikoscenarioer.

Håndbok for redningstjenesten utgitt i 2018, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, klargjør titlene i industrivernet og bruken av dem. Tidligere het det innsatsleder i industrivernet. Nå heter det fagleder industrivern. Brann, helse og politi har eksklusiv rett på bruk av innsatsleder. Industrivernets lederroller heter følgende:

  • Fagleder industrivern
  • Leder førstehjelp
  • Leder brann
  • Leder orden og sikring
TYDELIGE TIPS: Corell og Svingen i OBRE har klare oppfordringer til hva industrivernet kan gjøre.