Godtgjørelse til industrivernpersonell

Nytt fra NSO 11. juni 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Timesatsen for industrivernpersonells øvelser utenfor ordinær arbeidstid settes til kroner 208,04 med virkning fra 1. april 2019.

Timesatsen for industrivernpersonells øvelser utenfor ordinær arbeidstid settes til kroner 208,04 med virkning fra 1. april 2019.

Timesatsen er satt etter en revisjon av avtalen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge.

Foto: Norges Bank