Endringer i forskrift om industrivern

Nytt fra NSO 12. juni 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Endringene i forskrift om industrivern ble fastsatt 22.05.2019, og trer i kraft 01.01.2020.

Endringene ble fastsatt av Direktoratet om samfunnssikkerhet og beredskap 22.05.2019 og endringene trer i kraft 01.01.2020.

Endringene innebærer blant annet at flere virksomheter må etablere industrivern fra årsskiftet. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall.

–  I løpet av høsten vil vi iverksette informasjonstiltak spesielt ovenfor virksomheter som vil bli omfattet av forskrift om industrivern fra 01.01.2020, sier Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Har du spørsmål, kontakt direktør i NSO Knut Oscar Gilje: knut.oscar.gilje@nso.no