– Jeg får hjelp hvis jeg vil ha det

Glimt fra bedriftene 1. juli 2019 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Anne Beth Sagland ved TINE Meierier Jæren har bygget seg opp et bredt og godt nettverk.

Foto: Marie von Krogh

– Alle har behov for hjelp i blant, og da er det godt å kunne ringe eller sende en epost til noen for å spørre om gode råd, sier Anne Beth Sagland industrivernleder i TINE Meierier Jæren.

Anne Beth Sagland har bygget seg opp et bredt og godt nettverk. Med rundt 350 uønskede hendelser i året i virksomheten og de mange rollene hun fyller i TINE er det nok av ting å søke råd om. Sagland er 25 prosent industrivernleder, og 30 prosent hovedverneombud på de ni anleggene TINE har som lager ost. Hun er vara for konsernhovedverneombudet, hun sitter i konsernutvalget og er ansatt på laboratoriet. Rett som det er lurer hun på hvordan hun best mulig løser ulike oppgaver som øvelser, evalueringer og varsling. Da ringer eller sender hun en epost til en av de mange i nettverket hun har.

TINE samler alle industrivernledere

De 30 industrivernlederne i TINE samles én gang i året for å utveksle erfaringer, hva ble gjort riktig og hva bør unngås. Ni av anleggene produserer akkurat det samme som TINE Meierier Jæren gjør, nemlig ost. Sagland sier hun har lite kontakt med disse, men ønsker seg et bedre samarbeid med industrivernlederne på disse anleggene da de har like farer, nemlig fall på glatt underlag og kutt da det brukes mye kniver. På jobb har hun god kontakt med hovedverneombud og verneombud.

Brannvesen-nettverk

Sagland trekker frem nettverket hun og det kommunale brannvesenet har skapt gjennom mange år med god kontakt. En gang i året øver TINE Meieriet Jæren og Hå brannvesen sammen. Siste øvelse innbefattet slangeutlegg, rulle ut slanger og koblingsrør.

– Vi har kjemikalie- og røykdykkere og det har Hå brannvesen og. Det er meget nyttig at vi øver sammen og blir kjent med hverandre. Hå brannvesen er ti minutter unna oss i utrykningstid og det er naturlig å ha et tett samarbeid med den nærmeste hjelpen vi kan få. Vi snakker sammen om hvordan vi jobber slik at vi blir klar over hvordan vi er organisert. Dersom mannskapene må i innsats jobber de så mye bedre når de kjenner hverandre, sier Sagland.

Førstehjelps-nettverk

Saniteten hos TINE Meieriet Jæren har et godt samarbeid med Røde Kors der alle har blitt kurset hos Røde Kors i traumekurs, indre blødninger og amputasjoner. Sagland sier at industrivernet er godt skolert og ikke frykter noe. Selv er hun utdannet sanitetsleder.

Nettverk med naboen

Hun oppfordrer også til å bli kjent med nabobedriftene slik at man vet hvordan man kan bistå hverandre dersom det skulle skje noe og hvilke potensielle farer som kan oppstå.

– Største utfordringen vår er nabobedriftene som ikke er like godt trent som oss i å takle det som kan skje. Ledelsen vår har vært i dialog og på besøk hos nabobedriftene, informerer hun.

Tilsynsmyndighets-nettverk

Sagland er opptatt av å hele tiden utvide og bygge et godt faglig nettverk. Hun er godt kjent med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon som går tilsyn hos TINE. Hun vet hva det kreves av henne som industrivernleder. Hun har gått kurs for innsatsledere og kurs for risikostyring og beredskap hos NSO. På ønskelisten står simulert katastrofekurs (SIMKAT) hos NSO.

Nettverk på Industrivernkonferansen

For noen år siden ble Sagland kjent med industrivernleder Silje Kathrine Alvsvåg i Bremnes Seashore AS. De traff hverandre på Næringslivets sikkerhetsorganisasjons årlige industrivernkonferanse for snart seks år siden. Hun skryter av Alvsvåg som leder et industrivernnettverk i Bømlo, og sier hun er flink til å snakke med folk og til å danne nettverk. Sagland har deltatt på et utvidet førstehjelpskurs i regi av Alvsvågs nettverk.

– Vi treffes hvert år på Industrivernkonferansen og utveksler erfaringer. Silje er god til å forklare. Hun har lang erfaring som industrivernleder. Det er også hyggelig å treffe en annen kvinnelig industrivernleder. Det er få av oss, og jeg mener kvinner generelt er flinkere til å danne nettverk enn menn. Jeg mener menn er mer selvstendige enn kvinner. Men Silje og jeg trekker nok folk lettere inn, jobber mer i team og får til mer samhold, sier Sagland.

De gleder seg til å møtes igjen på Industrivernkonferansen 2019 tirsdag 3. og onsdag 4. desember i Lillestrøm. Sagland sier det er et glimrende sted å knytte industrivernkontakter over det ganske land.

– På Industrivernkonferansen lærer jeg mye av å høre på hvordan andre har taklet hendelser. Hva gikk bra og hva som ikke gikk så bra. Det å høre og se noen fortelle om hvordan de opplevde en uønsket hendelse gjør inntrykk. Mange av hendelsene jeg hører om har jeg med meg i kroppen når jeg vender tilbake på jobb. Jeg tar inn flere scenarioer i øvelser, forteller Sagland.

Storbrannene hun har hørt om på konferansen har gjort uutslettelig inntrykk på henne.

– Vi har aldri hatt noen alvorlige hendelser i virksomheten, men jeg tenker ofte på analysene om årsak og resultater jeg har hørt på Industrivernkonferansen. Jeg er glad for at noen hvert år stiller opp og deler uønskede hendelser med resten av industrivernet. Vi har alle noe å lære av hverandre. Jeg anbefaler alle industrivernledere å bli med i et faglig nettverk for å ha noen å spørre om råd og diskutere seg frem til de beste løsningene med. Sammen er vi sterke, oppfordrer Sagland.