Er nøddusjen klar?

Fagstoff 22. juli 2019 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

De færreste har hatt behov for å bruke nøddusjen, men dessverre fører dette ofte til at den også blir litt glemt.

Foto: Shutterstock

De færreste har hatt behov for å bruke nøddusjen, heldigvis, men dessverre fører dette ofte til at den også blir litt glemt. Er din nøddusj klar til bruk? Er den i det hele tatt koplet til vann?

Drømmer du om å dusje naken foran kollegaene dine?

I mange virksomheter er det utplassert nøddusjer på strategiske steder i virksomheten i tilfelle noen skulle få kjemikalier på kroppen, men har du egentlig tenkt igjennom et slikt scenario? Når du eller kollegaen din får en syre eller base på kroppen må du straks ta av alle klær, klokker og smykker og skylle deg lenge og grundig i nærmeste dusj. Hvor lenge man må dusje er avhengig av hvor mye kjemikalier man har fått på seg. Det er flere muligheter. Det finnes nøddusjer i kabinett både med og uten dører, eller med forheng.

Willy Amundsen, leder sikkerhet og kundeservice i Kongsberg Teknologipark AS har tatt bilde av en nøddusj og øyeskylling fra et prosessområde i parken. Vannet er temperert via termostatstyring.

TEMPERERT DUSJ: Hos Kongsberg Teknologipark har de nøddusj med temperert vann. Foto: Willy Amundsen


Foto: Willy Amundsen

–  Vi har ikke forheng på noen av dusjene hos oss. Vi har vurdert at det ikke bør være forheng siden hjelpemannskap med nødvendig verneutstyr enkelt skal kunne bistå, sier Amundsen.

Eksempler på nøddusj og øyeskylling i kabinett og med forheng:


Foto: Vestnor Teknikk AS


Foto: Haws

En real kalddusj

Overraskende mange nøddusjer er kun tilkoblet kaldt vann. Dette reduserer sannsynligheten for effektiv skylling. De færreste klarer å oppholde seg mer enn noen minutter i kaldt vann. I tillegg vil den skadde raskt bli nedkjølt. Blir du eksponert for sterkt etsende kjemikalier kan det være nødvendig å skylle i timevis.

Er du forberedt på å hjelpe?

En som er eksponert for etsende kjemikalier kan ha behov for hjelp til å komme seg til dusj og å kle av seg. Det kan være at vedkommende har fått noe på øynene og ikke kan se, eller vedkommende kan ha fått panikk. Hvem ville vel ikke bli redd hvis man fikk syre på kroppen?

Da må den som skal hjelpe holde hodet kaldt slik at man ikke selv får kjemikaliene på seg. Kanskje må du ikle deg verneutstyr før du kan hjelpe den skadde? Er dette tilgjengelig og klart i virksomheten din? Husk øyebeskyttelse.

Miljøaspektet

Skyllevannet etter kjemikalie-søl kan forurense lokalt og ødelegge kommunale rensestasjoner. Ta kontakt med kommunen og forurensningsmyndighetene, før uhellet er ute, og undersøk hva som gjelder for dere så slipper der bøter eller annen straff i ettertid for ulovlig utslipp/forurensning.

Har du spørsmål om bruk av nøddusj, send en epost til seniorrådgiver i NSO Erik Schjenken: erik.schjenken@nso.no