Færreste dødsulykker siden 2000

Nyheter 15. oktober 2019 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

De siste årene har det vært relativt små endringer i antall arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk arbeidsliv.

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) på sine nettsider.

Tilsynsmyndighetene har i sum registrert 37 dødsfall i forbindelse med en arbeidsulykke i 2018, viser nye tall fra september 2019. Det viser tall fra statistikken Arbeidsulykker hos SSB.

Antallet dødsulykker i 2018 er det laveste antallet som er registrert hos tilsynsmyndighetene i norsk arbeidsliv siden 2000. Fra 2000 til 2018 har antallet dødsulykker gått ned fra 85 til 37, noe som tilsvarer en reduksjon på 48 dødsulykker eller 56 prosent i perioden.

I landbasert arbeidsliv var antallet dødsulykker 28 i 2018, og tallet er med det mer enn halvert fra 2000.