Fikk skryt for innsats ved hjerneslag

Glimt fra bedriftene 18. oktober 2019 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernet handlet raskt da en innleid maler fikk et illebefinnende.

DIPLOM MED TAKK: Industrivernet fikk et diplom med takknemlige ord fra selskapet pasienten jobbet i.

Industrivernet på Kværners verft på Stord fikk et hyggelig besøk fra Ventor Construction AS torsdag 17. oktober. Da ble det overrekkelse av gaver og hilsen som takk for redningsinnsats i forbindelse med akutt sykdom på Njord A-plattformen en måned tidligere.

Alarmen gikk den 17. september rett etter lunsj, da en innleid maler ble akutt veldig syk oppe på et fire etasjer høyt stillas inne i en tank i bunn av det ene plattformbeinet på Njord A-plattformen. Plattformen er under oppgradering ved kai på verftet på Stord.

Industrivernet mobiliserte raskt alle ressurser, og sammen med bedriftslege og to ambulansearbeidere ble det iverksatt en krevende redningsaksjon der pasienten ble  ivaretatt og raskt transportert på land til ambulanse. Pasienten ble kjørt til Stord sykehus der det ble konstatert hjerneblødning, og deretter direkte videre til Haukeland sykehus i Bergen der han kom under behandling.

– Bedriftslegen fikk raskt mistanke om at det dreide seg om et hjerneslag, og da er som kjent tidsfaktoren alfa og omega. Ventor melder nå at det går sakte men sikkert bedre med pasienten, som nå er overflyttet til Polen, forteller industrivernleder Alf Strand.