Lill Anita er deltaker nr. 150

Industrivernkonferansen 25. oktober 2019 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Påmeldingen til Industrivernkonferansen 2019 går så det suser, og vi har nå fått påmeldte deltaker nr. 150!

NR. 150: Lill Anita Johansen fra Borregaard kommer på industrivernkonferansen 2019.

Det ble industrivernleder og sikkerhetssjef ved Borregaard AS i Sarpsborg, Lill Anita Johansen.

– Hvorfor meldte du deg på Industrivernkonferansen?

– Jeg deltar hvert år sammen med de to som har fagansvaret i vårt industrivern. Det er erfaringsmessig interessante foredrag/innslag og et bra arrangement, også kan vi hygge oss sammen og prate om det vi «brenner for». Og selvsagt er det spennende å høre hvordan andre bedrifter jobber med sitt industrivern. Jeg har deltatt hvert år siden jeg ble industrivernleder, tror det er fjerde året jeg er med.

– Er det noen av innslagene/foredragene som du ser ekstra fram til i år?

– Foredraget til Lasse Gustavson – fordi selvopplevde historier gir et helt annet perspektiv på en ulykke og understreker viktigheten av å gjøre en god innsats. Men enda viktigere er godt forebyggende arbeid – noe som drar det videre inn i et annet innslag jeg synes er interessant, nemlig hvorfor ulykkene skjer: Jeg ser også fram til innslaget med Olav Trøan fra Arbeidstilsynet, og selvsagt NSOs innslag om det som er nytt i forskriften. Alltid nyttig å høre hvordan endringer er tenkt, og fortalt av de som har laget forskriften i stedet for å kun lese forskriftsteksten. Da blir arbeidet med å være i samsvar forhåpentligvis mer håndgripelig.

NSO takker for påmeldingen, og sender en liten oppmerksomhet i posten.