Raskt på plass ved truck-brann

Innsatser 12. november 2019 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernet var på plass etter et par minutter da det begynte å brenne i en truck hos Nergård Fisk Senjahopen.

Industrivernet var på plass etter et par minutter da det begynte å brenne i en truck hos Nergård Fisk Senjahopen i Troms lørdag 24. august.

SAMARBEIDET: Industrivernet var godt i gang med innsatsen da brannvesenet ankom Nergård Fisk. Alle foto: Tone Anita Alfredsen

– Dette var i en helg og på ettermiddagen utenfor sesong, så det var ingen fra industrivernet på jobb. De første innsatspersonene var på plass tre minutter etter varsling, og begynte umiddelbart å håndtere situasjonen, forteller industrivernleder Tone Anita Alfredsen.

Det kom en melding om svart røyk ut fra en garasjeport, og meldingen gikk også til Berg brann og redning.

– Vi ble varselet samtidig som brannvesenet, og vi hadde innsats på stedet da nødetatene ankom. Da hadde vi kartlagt hvilket lokale brannen kom fra og at det ikke var mennesker inne i lokalet. Vi møtte brann og redning og tilrettela med sjøvannspumpe og slanger, sier Alfredsen.

I tillegg var orden og sikring fra industrivernet på plass for å omdirigere trafikk og vise vei for nødetatene.

Noen hadde flere oppgaver

Industrivernleder Alfredsen forteller at hendelsen ikke var videre utfordrende selv om de ikke greide å stille med hele industrivernet. Hun sier at brann og redning var raskt på plass og tok kontroll.

– Redningstabben fungerte selv om vi var redusert og hadde flere oppgaver. Vi så at i denne situasjonen der ingen var på jobb kunne vi ikke følge beredskapsplanen til punkt og prikke da det ville gjøre oss lite effektive. 12 stykker fra industrivernet var i innsats fordelt på alle oppgaver og noen måtte derfor ta på seg flere oppgaver.

Industrivernet er bygd opp med hensyn til at akkurat dette kan skje, forteller industrivernlederen.

Fant forbedringspunkter

I etterkant av hendelsen fant industrivernet et par forbedringspunkter de vil gjøre noe med.

LA UT SLANGER: Industrivernet møtte brann og redning og tilrettela med sjøvannspumpe og slanger under truck-brannen.

– Vi har en industriverngarasje som skal være møteplass for alle, men under denne hendelsen så vi at området blir for stort for at innsatsleder skal kunne ha kontroll på møteplass og på hendelsessted samtidig. Vi vil derfor se på en løsning der det blir flere i orden og sikring, og at den første som kommer vil få hovedansvar for å plassere ut innsats. Vi har tiltakskort som vi bruker ved innsats, men under denne hendelsen så vi også behovet for en huskelapp i lommeformat med navn, nummer og oppgaver i industrivernet, sier Alfredsen.

Hun er godt fornøyd med industrivernets innsats under hendelsen, og hun forteller at de har et godt samarbeid med nabovirksomheten Coldwater Prawns Production og andre etater.

– Vi er stolte av industrivernet vårt og hva de viser når det gjelder. Nergård og Coldwater Prawns Production har et felles industrivern og vi er dermed styrket i forhold til utrykking og førsteinnsats. Vi pleier å ha storøvelser i lag med Berg Røde Kors, Berg brann og redning og ambulanse. Det viser seg å være nyttig og det gir bedre kjennskap for dem om hendelser som kan forekomme hos oss, og ikke minst er dette en trygghet for oss, sier Alfredsen.

Årsaken til brannen er fortsatt ukjent, og virksomheten venter på svar på etterforskningen.

– Vi har ikke fått tilbakemelding på etterforskingen, og vet fortsatt ikke mer om årsaken til brannen. Det vil derfor være vanskelig å gjøre noen konkrete tiltak ut fra det vi vet per nå men vi har gått gjennom våre rutiner. Trucken var elektrisk og antente uten å stå på lading, forteller Alfredsen.