– Må informere kommunen og nød- og beredskapsetatene

Fagstoff 19. desember 2019 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Nødvendige opplysninger i beredskapsplanen skal formidles til både kommunen og nød- og beredskapsetatene.

På den første dagen i 2020 blir de nye endringene i forskrift om industrivern fastsatt. Deriblant blir det et tillegg i § 7. Beredskapsplan som sier at nødvendige opplysninger i beredskapsplanen skal formidles til både kommunen og nød- og beredskapsetatene.

Spesialrådgiver i NSO, Bjørn Egil Jacobsen

Hensikten med dette kravet er blant annet å bidra til god kontakt mellom virksomhetene og nød- og beredskapsetatene og å sikre en effektiv og forsvarlig håndtering av hendelsen.

– Vi i NSO har utarbeidet et forslag til et skjema som virksomhetene kan bruke for å melde inn nødvendige opplysninger om virksomheten og industrivernet, sier spesialrådgiver i NSO, Bjørn Egil Jacobsen.

Han presiserer at skjemaet kun er ment til en hjelp for virksomhetene.

– Hvis dere ønsker å sende inn opplysninger på en annen måte eller lage deres egen versjon av vårt skjema, står dere fritt til det selv. Det er mange virksomheter som har et godt samarbeid og god dialog med både kommunen og nød- og beredskapsetatene fra før. Med endringene som trer i kraft 01.01.2020 vil behovet for dette samarbeidet og denne kontakten bli tydeliggjort, og vi mener dette vil skape mer trygghet og bedre tilpasset beredskap, sier Jacobsen.