NSO avlyser samlinger og kurs frem til påske

Nytt fra NSO 12. mars 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Med bakgrunn i rådene fra Folkehelseinstituttet og våre egne vurderinger avlyser NSO alle samlinger og kurs frem til påske.

Med bakgrunn i rådene fra Folkehelseinstituttet og våre egne vurderinger avlyser NSO alle de samlinger og kurs vi har invitert til frem til påske.

– Vi følger situasjonen nøye og vil vurdere ytterligere avlysninger utover denne perioden, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

– Vi har innført en rekke tiltak for våre egne medarbeidere for å begrense smittefaren. Dette inkluderer å gjennomføre dokumenttilsyn via videoløsninger eller telefon. Vi vil også sette opp introduksjonsseminaret som et webinar slik at de som skulle ha deltatt på disse de nærmeste ukene vil få en mulighet til å få innholdet med seg på egen PC.

NSO er også kjent med at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og andre fagmiljøer har gjort de samme vurderingene.