Industrivern og koronaviruset

Her har vi samlet informasjon for og om industrivern i forbindelse med koronaviruset.

Her har vi samlet informasjon til industrivernpliktige virksomhetene i forbindelse med dagens situasjon. For eksterne linker til Regjeringen.no og samlesider hos de ulike tilsynsmyndighetene, se lenger ned på siden.

Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med NSO på tlf. 901 00 333 eller på post@nso.no Ellers kan du kontakte den enkelte medarbeider i NSO her

Spørsmål om industrivern under koronaviruset

 • Har industrivernet bistandsplikt?

  Industrivern er en del av landets redningstjeneste gjennom bistandsplikten. Dette er både lovfestet i sivilbeskyttelseslovens § 23 og i forskrift om industrivern § 13.

  NSO har sendt forespørsel til over 1.100 industrivernpliktige virksomheter for å høre om de har noe beskyttelsesutstyr å avse. Les mer om dette her

 • Må vi opprettholde industrivernet i disse dager?

  NSO vet mange bransjer og mange bedrifter sliter hardt av flere grunner i disse dager. Andre har full aktivitet og vel så det. For alle bransjer gjelder kravene til tilpasset egenberedskap – for dere innebærer det industrivern. Dette gjelder også ved planlagte permitteringer. Permitterte regnes som sysselsatte, så kravet til industrivernplikt endres ikke ved permitteringer.

  NSO forventer at dere gjør vurderinger av endringer i risiko ved endringer av aktivitetsnivå. Dette vil gi grunnlag for fornuftige og riktige opp- eller nedjusteringer av egenberedskapsbehovene. Ulykker og alvorlige hendelser tar ikke «korona-pause». For de som har forsterkninger innen røyk- og/eller kjemikaliedykking bør endringer i beredskapen formidles til lokalt brannvesen. Eksempelvis kan det ved personellmangel være aktuelt å bistå med røykdykker-kjentperson som erstatning for et røykdykkerlag. Dette er eksempel på informasjon som vil være aktuelt å dele.

  I den situasjonen vi står midt oppe i vil også Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner bli bedt om å stille mannskap. Dette kan være viktige medarbeidere med mye kompetanse i mange industrivern. Dette er også vurderinger som må med i planleggingen av egen drift og egenberedskap i tiden fremover.

 • Vi har noe beskyttelsesutstyr vi kan avse. Hvordan går vi frem?

  Situasjonen med koronaviruset har lagt et enormt press på helseforetakene rundt om i landet. Mange steder er det begrenset med smitteverns- og annet beskyttelsesutstyr.

  NSO har kontaktet ulike industrivernpliktige virksomheter i flere runder om dette, og sendte i mars en forespørsel til alle industrivernpliktige virksomheter om de har noe utstyr de kan vurdere å avse.

  Vi spurte om følgende kategorier utstyr:

  • Munnbind, må være godkjent FFP3 åndedrettsvern eks: 3M Aura Health Care Particulate Respirator 1883+ eller tilsvarende
  • Beskyttelsesdress, typen Tyvek 800J eller tilsvarende godkjenninger
  • Visir, sprutbeskyttende engangsvisir
  • Vernebriller
  • Engangshansker

  Hvis dere har annet type utstyr dere lurer på om kan være til hjelp vil vi gjerne vite det. Har dere innspill eller spørsmål om dette temaet ber vi dere benytte adressen bistand@nso.no

 • Vi har planlagt en øvelse for industrivernet. Hvordan kan vi gjennomføre denne på best mulig måte?

  NSO antar flere virksomheter vil iverksette tiltak som begrenser øvingsaktiviteten noe basert på gjeldende smittesituasjon. Vi mener den enkelte virksomhet må gjøre konkrete vurderinger av hvordan beredskapspersonell kan øves på en måte som minimaliserer smittefaren.

  Noen forslag kan være:

  • Som for alt personell er det viktig å følge opp de grunnleggende smittevernreglene; hoste/nyse i papir som kastes – alternativt i armkroken, unngå unødig kontakt – håndhilsing, klemming og ikke minst; god håndhygiene – håndvask.
  • NSO anbefaler at det lages øvelser for mindre grupper for å redusere smitteeksponeringen. Det er uansett ikke tiden for storøvelser de nærmeste ukene.
  • Ferdighetsøvelser utendørs bør kunne gjennomføres, men øvingsleder må sørge for at personer ikke står for tett. Folkehelseinstituttets råd om minst en meters avstand bør være en grei regel å følge.
  • Hvis det brukes felles utstyr er det viktig å være grundig med hygienetiltak.
  • Bordøvelser basert på aktuelle scenarier (bruk gjerne kart/modeller) kan være effektivt for både redningsstab og annet industrivernpersonell.
  • Varslingsøvelser kan gjennomføres uten at personell møtes fysisk.
  • Gjennomgang av beredskapsplaner med varslingslister, tiltakskort og annen dokumentasjon gir erfaringsmessig både god læring og er en god mulighet for oppdatering av planverk og oppslag.
  • Det er opp til virksomheten å vurdere hvordan en så god og robust beredskap som mulig kan opprettholdes – også i slike unormale situasjoner.

  Du kan lese mer om dette her

 • Jeg har meldt meg på et NSO-kurs. Vil det gå som planlagt?

  Fra 7. mai åpnes det for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer med ansvarlig arrangør. Det vil si at NSOs kurs nå kan gjennomføres som planlagt, forutsatt at de nye smittevernreglene om én meter avstand mellom mennesker overholdes.

  NSOs kurs vil gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler. Smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart, og NSO vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør.

  Du kan lese mer om dette her

 • Er NSO i normal drift?

  NSO har tilpasset sin virksomhet basert på myndighetenes bestemmelser og råd for smittebegrensning. NSO har derfor hjemmekontor for alle ansatte. Vi gjennomfører likevel en god del tilsyn, både som videobasert tilsyn og med stedlig tilsyn der den aktuelle virksomheten har åpnet for å ta i mot besøk. Tilsynet vil bli gjennomført i tråd med myndighetenes smittevernråd, og NSO vil forøvrig forholde seg til virksomhetens interne regler for smittevern.

  Nå er det også en god mulighet til å få veiledning fra våre medarbeidere. Ta kontakt på telefon eller e-post om du har spørsmål knyttet til den spesielle situasjonen vi er i, eller om du ønsker generell informasjon om etablering og drift av industrivern.

  På våre hjemmesider www.nso.no kan du abonnere på NSOs nyhetsbrev. Du kan også følge oss på Facebook og LinkedIn.