– Hvordan skal vi opprettholde industrivernet?

Nytt fra NSO 16. mars 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Vi kommer her med veiledning knyttet til opprettholdelse av tilpasset egenberedskap i dagens situasjon.

NSO vet mange bransjer og mange bedrifter sliter hardt av flere grunner i disse dager. Andre har full aktivitet og vel så det. For alle bransjer gjelder kravene til tilpasset egenberedskap – for dere innebærer det industrivern. Dette gjelder også ved planlagte permitteringer. Permitterte regnes som sysselsatte, så kravet til industrivernplikt endres ikke ved permitteringer.

Gjør beslutninger om endringer i egenberedskap basert på vurderinger av endring i risikoforhold

NSO forventer at dere gjør vurderinger av endringer i risiko ved endringer av aktivitetsnivå. Dette vil gi grunnlag for fornuftige og riktige opp- eller nedjusteringer av egenberedskapsbehovene. Ulykker og alvorlige hendelser tar ikke «Korona-pause». For de som har forsterkninger innen røyk- og/eller kjemikaliedykking bør endringer i beredskapen formidles til lokalt brannvesen. Eksempelvis kan det ved personellmangel være aktuelt å bistå med røykdykker-kjentmann som erstatning for et røykdykkerlag. Dette er eksempel på informasjon som vil være aktuelt å dele.

I den situasjonen vi står midt oppe i vil også Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner bli bedt om å stille mannskap. Dette kan være viktige medarbeidere med mye kompetanse i mange industrivern. Dette er også vurderinger som må med i planleggingen av egen drift og egenberedskap i tiden fremover.

Bistandsplikten – forespørsel om beskyttelsesutstyr til helsevesenet

NSO minner også om at industrivern er en del av landets redningstjeneste gjennom bistandsplikten. Dette er både lovfestet i sivilbeskyttelseslovens § 23 og i forskrift om industrivern § 13. I denne omgang har NSO fått forespørsel deler av helsevesenet om industrivernpliktige virksomheter kan bistå med utstyr som kan avhjelpe det akutte behovet for beskyttelse av landets helsearbeidere. Vel 300 virksomheter har allerede fått dette spørsmålet, og vi vil følge opp dette videre for å sjekke hva som er tilgjengelig. I løpet av onsdag regner vi med å ha etablert et system for systematisk innhenting og deling av informasjon om relevant utstyr. Vi håper dere vil svare så raskt dere kan på den henvendelsen når den kommer.

Oppdateringer fra NSO på nyhetsbrev, nso.no og Facebook

NSO følger situasjonen rundt Korona-viruset tett og har innført egne tiltak for å bidra til smittebegrensning. Dette inkluderer hjemmekontor, avlyste tilsynsreiser, kurs og samlinger. NSOs medarbeidere er likevel tilgjengelig som vanlig per telefon og e-post. NSO vil sende ut jevnlige oppdateringer basert på myndighetenes råd, spørsmål vi har fått og hvilke svar og veiledning vi ser er relevant. På våre hjemmesider www.nso.no kan du abonnere på NSOs nyhetsbrev. Du kan også følge oss på Facebook og andre sosiale medier.