Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Nyheter 18. mars 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en liste over personellgrupper/stillinger i samfunnskritiske funksjoner.

Helsedirektoratet fattet torsdag 12. mars vedtak med hjemmel i smittevernloven stenging av barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Samtidig må drift av kritiske samfunnsfunksjoner sikres.

Justis- og beredskapsdepartementet har nå utarbeidet en liste over personellgrupper/stillinger i samfunnskritiske funksjoner som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn.

  • Se hele listen her

Listen er sist oppdatert 3. april 2020.

Listen er laget med i utgangspunkt i 14 kritiske samfunnsfunksjoner, men også andre viktige samfunnsfunksjoner blir omtalt i listen. Departementet presiserer på sine nettsider at listen ikke er uttømmende og at behovet for endringer i listen vurderes fortløpende.

Spørsmål knyttet til listen over kritiske samfunnsfunksjoner kan sendes per epost til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på følgende epostadresse: funksjoner@dsb.no. DSB vil ikke besvare telefonhenvendelser om listen.

NSO oppfordrer ellers til å følge med på Regjeringens side om koronaviruset: regjeringen.no/no/tema/koronavirus

Folkehelseinstituttet har også en samleside med informasjon: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

nso.no/korona har vi samlet informasjon som kan være nyttig for industrivernpliktige virksomheter i forbindelse med koronaviruset.