Nye temaveiledninger til storulykkeforskriften

Fagstoff 23. mars 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Tilsynsmyndighetene har utarbeidet to nye temaveiledninger til storulykkeforskriften.

Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften har nylig ferdigstilt to nye temaveiledninger knyttet til storulykkeforskriften. Disse er nå publisert på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin nettside. Du kan også laste de ned her (åpnes som PDF):

I forbindelse med den alvorlige situasjonen Norge nå står midt oppe i med koronaviruset, vil storulykkemyndighetene informere om følgende:

  • Storulykkemyndighetene arbeider nå fra hjemmekontor, men er som vanlig tilgjengelige på telefon og e-post. Ta kontakt dersom dere har spørsmål, behov for avklaringer eller viktig informasjon som myndighetene bør vite om.
  • Det vil ikke bli gjennomført fysiske tilsyn med storulykkevirksomheter i den nærmeste tiden og det er usikkert når dette vil tas opp igjen. De ulike tilsynsmyndighetene vil ha sin egen tilnærming til dette, og vil publisere oppdateringer om sin håndtering av situasjonen. Se myndighetenes ulike samlesider lenger ned i denne saken.
  • Storulykkemyndighetene vurderer om noen av tilsynene kan gjennomføres som rene dokumenttilsyn eller ved bruk av Skype. Hvorvidt dette kan gjennomføres avhenger blant annet av bemanningssituasjonen i den enkelte virksomhet, og vil avklares i dialog mellom tilsynsmyndigheten og virksomheten.

Årets tilsynstema for storulykketilsyn er styring av endringer, og er meget relevant for den situasjonen vi er oppe i nå. Dette er viktig for å sikre trygg og sikker drift av anlegget til tross for at dere kanskje har nøkkelpersonell som for en periode er satt ut av spill, eller dere opplever stans i leveransen av viktige varer og tjenester.

  • Har dere nok personell til å drive anlegget som vanlig, eller er det tryggest å skalere ned produksjonen?
  • Tenk gjennom hva slags vedlikehold som utsettes og hvorfor, vurder konsekvenser dersom vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr utsettes.
  • Vurder om utryggheten i situasjonen kan påvirke ansattes fokus på sikker drift av anlegget negativt.
  • I tilfelle en hendelse, har dere nok folk til å kunne håndtere situasjonen?