Mange må tenke nytt om egenberedskap

Nytt fra NSO 1. april 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Vi hører mange som har organisert driften slik at de reduserer smittefaren så godt som mulig.

NSO får en del spørsmål om hvordan industrivernet skal gjøre jobben sin best mulig.

– Vi hører mange som har organisert driften slik at de reduserer smittefaren så godt som mulig. Dette vil også påvirke organiseringen av industrivernet, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

NSO gikk tidlig ut med informasjon til alle daglig ledere og industrivernledere knyttet til situasjonen vi nå opplever, forteller Gilje.

– Der la vi vekt på at endringer i driften kan påvirke risikoforholdene og det kan bety at egenberedskapen må tilpasses. Vi vet det gjøres endringer i skiftplaner, det etableres sterkere skiller mellom avdelinger og det er enten opp- eller nedbemanning avhengig av situasjonen i bransjen. Hjemmekontor kan også bety utfordringer for enkelte industrivern.

Tar en ringerunde

NSO er også aktiv ut mot industrien og ringer for tiden opp en del industrivernledere for å høre om det er noe vi kan bistå med.

– Vi slår to fluer i en smekk nå i første runde, forklarer Gilje:

– Jeg ønsket at vi skulle takke de som har bistått helsetjenesten med å stille med utstyr. Samtidig benytter vi altså anledningen til å høre hvordan det går. Dette er det mange som setter pris på. På den måten er vi i NSO litt ekstra på tilbudssiden nå som kursene våre er avlyst og vi får vært mindre ute på veiledningsmøter og normale tilsyn.

Bistandsplikten

NSO vil også minne om at bistandsplikten kan bli mer aktuell å følge opp enn før dersom problemer med sykdom eller karantene kan gi brann- og redningsvesen utfordringer med å stille nok folk.

– Vi har oppdatert Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om ressursene som finnes, og vi vet det gjøres lokale avtaler for å sikre bistand ved behov. I noen deler av landet er det allerede meldt om forhøyet skogbrannfare. Andre sliter med fremkommelighet på grunn av veier som snør og blåser igjen. Utfordringene er ulike – også på dette området, avslutter Gilje.