– Svært vellykket å få utstyr fra industrien

Nyheter 1. april 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Per nå har rundt 300 virksomheter meldt til NSO at de har smittevernsutstyr å gi til helseforetakene.

«Utstyrsaksjonen» til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har skapt mye engasjement i industrivern-Norge de siste ukene. I midten av mars sendte NSO forespørsel til over 1.100 industrivernpliktige virksomheter for å høre om de har noe beskyttelsesutstyr å avse.

– Per nå har rundt 300 virksomheter meldt til NSO at de har smittevernsutstyr å gi til helseforetakene. Dette er utstyr som vil komme godt med, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

NSO har overlevert listene med utstyr til fylkesmannen ved fylkesberedskapssjefen, og alle har satt pris på henvendelsen og tilbudet fra industrien.

Fagansvarlig CBRNe ved Oslo Universitetssykehus, Lars Tveiten, tok et tidlig initiativ overfor NSO.

OUS tok tidlig initiativ

Oslo Universitetssykehus, Prehospital klinikk, ved Lars Tveiten som er fagansvarlig CBRNE (kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) kontaktet NSO så tidlig som 18. februar i forbindelse med koronaviruset. Han spurte da om NSO hadde mulighet for å kontakte industrivernpliktige virksomheter og høre om de kunne ha utstyr liggende som helsevesenet kunne benytte dersom det ble mangel i tiden fremover.

– Det at helsevesenet kan be om bistand ifra industrien på eksempelvis personlig verneutstyr har vist seg å være svært vellykket. Vi har blitt svært positivt mottatt av de bedriftene vi har kontaktet, sier Tveiten.

Faktabokser

Bistandsplikt

Forskrift om industrivern § 13 omtaler industrivernets bistandsplikt:

«Industrivernpliktige virksomheter plikter etter anmodning å yte bistand til annen virksomhet og nød- og beredskapsetatene, så langt dette er mulig under hensyn til egen beredskap. Virksomhet som yter bistand kan kreve refusjon av påførte utgifter fra den som mottar bistand.»

Utstyret

Dette er utstyret som industrivernet ble spurt om de kunne avse:

  • Munnbind, må være godkjent FFP3 åndedrettsvern eks: 3M Aura Health Care Particulate Respirator 1883+ eller tilsvarende
  • Beskyttelsesdress, typen Tyvek 800J eller tilsvarende godkjenninger
  • Visir, sprutbeskyttende engangsvisir
  • Vernebriller
  • Engangshansker

Dataene lagres i NSOs database på samme måte som informasjon dere sender inn til industrivernrapporten.

Hvis dere har annet type utstyr dere lurer på om kan være til hjelp vil vi gjerne vite det. Har dere innspill eller spørsmål om dette temaet ber vi dere benytte adressen bistand@nso.no