– Vil du være med i HMS-nettverk for mindre bedrifter?

Nyheter 7. oktober 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Norsk Industri tilbyr en møteplass for bedrifter med 5-50 ansatte.

Norsk Industris HMS-utvalg skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader i industrien og i alle bransjer. I den anledning er erfaringsutveksling mellom bedriftene både nyttig og viktig. Derfor var det viktig å avholde årets HMS-workshop selv om vi ikke kunne møtes fysisk.

– Slik erfaringsutveksling er viktig for å bidra til at HMS-standarden i hele industrien heves. De som jobber med HMS har stor nytte og glede av å møtes og kunne dele erfaringer, sier Pernille Vogt, fagsjef for HMS i Norsk Industri.

Bli med i HMS-nettverket for mindre bedrifter

– Vi ser at spesielt HMS-ansvarlig i mindre virksomheter opplever å bli litt alene med denne jobben. HMS-utvalget mener derfor det er et behov for et HMS-nettverk for mindre bedrifter (5-50 ansatte) der HMS-utvalgets medlemmer og andre kan bidra med sine erfaringer og verktøy – samt diskutere utfordringer, sier Vogt.

Nettverket vil være for daglig leder og/eller andre som har en HMS-funksjon i sin bedrift. Tilbudet er for de som er medlemmer av Norsk Industri.

Har du spørsmål om dette, eller vil du melde din interesse? Ta kontakt med HMS-fagsjef Pernille Vogt på e-post pernille.vogt@norskindustri.no senest 1. november.

Digital workshop

Noen tekniske utfordringer til tross, årets digitale HMS-workshop ble godt mottatt. Workshopen var delt opp i plenum- og gruppesesjoner, med temaene arbeidsmiljø og helse, HMS-krav til bedrift som leier inn underleverandører, samarbeid mellom partene på bedriften og læring etter hendelser.

Du kan se presentasjoner og opptak av workshopen på Norsk Industri sine nettsider.