Øvde på slukking av dieselbrann

Glimt fra bedriftene, Øvelser 22. oktober 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Industrivernet ved MHWirth AS i Lyngdal må kunne håndtere brann i farlige væsker.

Virksomheten MHWirth AS avdeling Lyngdal er en mekanisk bedrift som i hovedsak jobber med overhaling og testing av boredekksutstyr for oljebransjen. Her har de flere væsker som i verste fall kan brenne, blant annet forskjellige typer oljer og diesel.

Temaet for industrivern-øvelsen fredag 16. oktober var derfor å slukke en væskebrann. Bedriften har for tiden 50 ansatte og et industrivern som består av industrivernleder, fagleder industrivern og tre innsatspersoner.

– Det å slukke en væskebrann er absolutt en relevant øvelse for industrivernet på verkstedet her i Lyngdal. Alle pulverapparatene hos oss er fjernet og erstattet med skum- og CO2-apparater. Dette er for å unngå følgeskader på avansert utstyr ved slukking med pulver. Vi har ikke hatt slik skader på verkstedet her tidligere, men dette er for å være føre var. Derfor var det nyttig å øve på å bruke skum som slukkemiddel, sier industrivernleder Gunnar J. Lundal som også var instruktør på øvelsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Alle pulverapparatene hos MHWirth er erstattet med skum- og CO2-apparater. Dette er for å unngå følgeskader på avansert utstyr ved slukking med pulver. Foto: Gunnar J. Lundal/MHWirth

Øvelsen startet med litt teori om væskebrann generelt og bruk av forskjellige typer slukkemiddel. Deretter ble det satt fyr på ett kar med diesel og oppgaven til det enkelte innsatsperson var å slukke ved hjelp av et apparat med skum.

– Karet var fylt til randen og et av målene med øvelsen også å klare å slukke uten å søle diesel ut av karet, sier Lundal.

Øvelsen var forberedt slik at «brannstedet» var plassert i forbindelse med oljeutskiller i tilfelle det ble dieselsøl. Brannslanger var lagt ut ved bygg i nærheten som en ekstra sikkerhet. I tillegg var nabobedrifter, lokalt brannvesen og 110-sentralen varslet på forhånd om øvelsen.

– Vi opplever at det var en vellykket øvelse, og vi er fornøyde med at vi fikk øve på en våre uønskede hendelser på en kontrollert måte, sier Lundal.

Øvelsen var forberedt slik at «brannstedet» var plassert i forbindelse med oljeutskiller i tilfelle det ble dieselsøl. Foto: Gunnar J. Lundal/MHWirth