Hedret for mangeårig innsats i industrivernet

Hedersdiplom 18. desember 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Helene Dahl Almaas og Olav Kvelstad har over 60 års erfaring i industrivernet.

Helene Dahl Almaas og Olav Kvelstad mottok i går blomster og hedersdiplom for sin innsats i industri­vernet ved Aker Solutions’ verft i Verdal. Begge startet i bedriften på begynnelsen av 1980-tallet og har vært trofaste industrivernere i store deler av sitt yrkesliv.

– Til sammen er det mer enn 60 års erfaring i Industrivernet som må erstattes når dere går av med pensjon i januar, sa tidligere industrivernleder Richard Gyran og takket dem for den solide innsatsen.

Industrivernets nye leder Jo-Vegard Augdal overrakte hedersdiplom fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Helene får diplomet for over 25 års tjeneste, der hun har vært fagleder industrivern og vært sentral i arbeidet med fagområdene førstehjelp og sanitet. Diplomet til Olav forteller at han har hatt over 35 års trofast tjeneste, i hovedsak som innsatsleder/fagleder industrivern, og har jobbet mye med industrivernets øvelser.

NSOs Hedersdiplom

  • NSOs Hedersdiplom kan tildeles virksomheter, grupper og enkeltpersoner.
  • Typisk vil en som har vært i industrivernleder i 10 år og mannskap i 20 år være kandidater til å få det.
  • Andre kriterier vil også bli vurdert av NSO.
  • Er det noen ved din virksomhet som fortjener NSOs hedersdiplom? Send oss en epost: post@nso.no