Lars Tveiten ny rådgiver i NSO

Nytt fra NSO 1. mars 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Han skal gå tilsyn med industrivernpliktige virksomheter.

Lars Tveiten har tidligere jobbet ved ambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Prehospital klinikk. Der jobbet han blant annet i Beredskapsenheten som fagansvarlig CBRNe og koordinator.

– Jeg har vært en del av Beredskapsenheten siden 2013. Beredskapsenheten får oppdragene når det skjer ulykker på objekter innen OUS sitt område der det er skadepotensiale for hendelser innen CBRNe*. Det kan være alt fra hendelser på industrivirksomheter til høyrisiko smittetransport. Jeg har også en bachelor i sykepleie og er en del av Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte, sier han.

Lars Tveiten har erfaring med med USAR (Urban Search And Rescue).
– Bildet er fra USAR-kurset til beredskapsenheten, der vi tar utsjekk på evakuering av pasient på båre med sikring fra Redningsavdelingen. Vi trener med ulike typer bårer og metoder, sier Lars Tveiten.

Lars kjente godt til industrivern før han startet i stillingen som rådgiver 1. mars.

– Jeg ble invitert med på Industrivernkonferansen 2019, og så at industrien har mye av det samme utstyret som vi brukte i beredskapsenheten. Det gjorde at jeg raskt tok kontakt med NSO da korona-pandemien brøt ut i fjor for å høre om industrien kunne bidra med smittevernartikler som var sårt trengt i starten av pandemien. Utstyret fra industrien var viktig og med på å avlaste noe av utstyrsbehovet i starten.

Nå ser han fram til å gå tilsyn med industrivernpliktige virksomheter og være en del av NSO.

– Siden jeg kommer fra en nødetat som samhandler med industrivernet så håper jeg å kunne bidra til at samhandlingen og forståelsen mellom disse blir enda bedre enn den er i dag. Det er svært mye kompetanse der ute, som muligens ikke blir utnyttet til det fulle.

– Vi ser frem til å få Lars med oss i NSO. Han har allerede engasjert seg på flere fagområder som er relevant for våre oppgaver mot industrien. Lars vil bidra til å styrke NSO og vårt arbeid med sin kompetanse og erfaring, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

*CBRNe står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktiv stråling (R), kjernefysisk stråling (N) og eksplosive kjemikalier (E).