Forebyggende arbeid for at næringslivet opprettholdes

Fagstoff 5. mai 2021 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Rolf Søtorp i Brannvernforeningen oppfordrer ledere til å drive forebyggende arbeid slik at arbeidsplasser og verdier bevares.

– Når bedrifter brenner så gjør man seg slike tanker i innsats at det er viktig å redde bygget på vegne av samfunnet. Det er trist å se de gangene branntomten ryddes etter en brann, og så skjer det ikke noe mer. Konsekvensene av en hendelse kan bli at arbeidsplassene blir borte, omsetningen i næringslivet blir borte og inntekter for kommunen forsvinner. Lag på lag med aktiviteter kan bli borte. En tom følelse oppstår, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk Brannvernforening.

Administrerende direktør i Norsk Brannvernforening Rolf Søtorp.
Foto: Norsk Brannvernforening

Han har opplevd at en større bedrift som brant ikke ble bygget opp igjen.

– Det blåser en sentraliseringsvind i Norge. Byer fortettes. Brenner en virksomhet ned, og det er en stor eier bak og man er del av en kjede er det ikke unaturlig at ledelsen tenker effektivitet og sentralisering. Virksomhetene i Distrikts-Norge har en ekstra risiko. Dersom det skjer noe alvorlig risikerer de at de forsvinner. Denne tilleggsrisikoen er mye mindre i byene, sier Søtorp.

Trenger tilsyn

– I begynnelsen av pandemien stengte virksomhetene byggene sine og, ikke engang tilsynspersonell fikk adgang til å etterse sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg. Pandemi må ikke være noen unnskyldning for ikke å ta vare på strukturene som er bygget inn i det enkelte bygg for å ivareta sikkerheten. Virksomhetene trenger tilsyn med barrierene for brann, sier Søtorp.

Etter hvert løsnet det litt opp i Norge.

– Eierne innså at selv om bygget står tomt må anlegget testes og kjøres. Tilsynspersonell begynte etter hvert å få lov til å gjøre normale tilsyn igjen. Det er veldig positivt, mener Søtorp.

Han forstår at det ikke er lett å ha øvelser når ansatte har hjemmekontor, bygget er nærmest tomt og knapt en vaktmester er der for å gå en runde og føre tilsyn.

– Jeg forstår det er et dilemma når det kanskje bare er ett menneske på jobb og ikke 20. Potensialet for at det skjer noe er lavere når produksjonen står. Men har du ført tilsyn med sikkerhetssystemene har du i hvert fall en god plattform, understreker Søtorp.

Gjennomgå beredskapsplanene

Han mener det nå er en utmerket anledning til å gå gjennom beredskapsplanene en har og se om de er funksjonelle. Gjør noen betraktninger om konseptet man har for øvelser fungerer like bra med nå med bare noen få på jobb. Øvingsbehovene er annerledes med få på jobb. Avdekk om det er behov for å øve, anbefaler Søtorp.

Han husker da Dekkmann i Fauske brant i 2008 da han var brannsjef.

– Den ble ikke bygd opp igjen slik den var. Fauske kommune har nok kommet seg videre også uten den, men selvsagt må det ha hatt konsekvenser. Vi prøvde å slukke brannen. Det lot seg ikke gjøre. Kombinasjonen av dekk og gass gjorde slukkearbeidet svært vanskelig. Skadene ble kjempestore, sier Søtorp.

Kilde: Rolf Søtorp i Norsk Brannvernforening

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 1 2021