– Trenger din hjelp for å sikre Norge

Nyheter 7. mars 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Nasjonal sikkerhetsmyndighet ber norske virksomheter om hjelp til å holde situasjonsbildet oppdatert og så riktig som mulig.

– Vi vil at norske virksomheter skal bli flinkere til å varsle oss, slik at vi fanger opp flere sikkerhetstruende hendelser, sier Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) på NSMs nettsider.

I risikorapporten for 2022 la NSM vekt på større årvåkenhet fra norske bedrifter. Sikkerhetssituasjonen i verden er nå svært spent. Det er viktig at alle bedrifter tar inn over seg at de kan være et mål, enten for økonomisk svindel, sabotasje eller kartlegging for fremtidige operasjoner fra krefter som ikke vil oss vel.

– Vi trenger derfor all hjelp vi kan få for å holde situasjonsbildet oppdatert og så riktig som mulig. Hvis alle bedrifter er litt ekstra årvåkne nå og blir flinkere til å varsle om mistenkelige forhold, så vil sikkerhetsnivået i Norge økes. Det betyr at din egen virksomhet også lettere får hjelp hvis noe skulle skje, sier Nystrøm.

– Da blir varslene vi mottar svært verdifulle.

Svært god nytte

På NSMs nettsider har de nå lagt til rette for økt rapportering av uønskede hendelser. Det omfatter alvorlige sikkerhetsbrudd eller begrunnet mistanke om sikkerhetstruende virksomhet. Det kan være mistanke om spionasje, innhenting av informasjon, sabotasje eller påvirkning. Innrapporterte hendelser kan gi NSM informasjon som avslører sårbarhetstrender og mønstre, både innenfor sektorer og på nasjonalt nivå.

– I sektorer med høy grad av innrapportering opplever vi at denne informasjonen kommer til svært god nytte og at sikkerhetsloven fungerer slik den skal. Andre sektorer er imidlertid helt stille, forteller Nystrøm.

Enklere enn man tror

– Dette er enklere å varsle enn mange tror, og vi har nå opprettet en e-post som gjør det enklere å sende ugraderte varsler. Det står mer om dette på www.nsm.no/varsle

En grunn til at mange vegrer seg fra å varsle kan være at virksomheter tenker at varselet kan avsløre dårlig sikkerhetsarbeid. Å unnlate å varsle på grunn av dette vil bare gjøre vondt verre:

– Sannheten er at uønskede hendelser kan inntreffe hos alle, og virksomheter som varsler viser at de hadde systemer på plass for å oppdage og varsle om hendelsen.

NSM ønsker å understreke at varslinger om uønskede hendelser er svært viktig for Norges nasjonale sikkerhetsinteresser, og det er virksomheters plikt og ansvar å varsle NSM. Ikke bare hjelper det NSM, men hvis lovens hensikt kommer til sin fulle rett vil alle virksomheter underlagt sikkerhetsloven få bedre forutsetninger for å sikre sine verdier.

– Varsler fra virksomheter er en vinn-vinn-situasjon fordi det hjelper oss med å forstå hva som skjer rundt oss slik at vi sammen kan iverksette de riktige tiltakene for å beskytte oss bedre, sier Nystrøm.

– Inn i risikovurderingene

Direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Knut Oscar Gilje oppfordrer virksomheter til å følge Nystrøm sitt råd.

– Vi i NSO stiller oss selvsagt helhjertet bak NSMs og Nystrøms appell om større årvåkenhet fra norske bedrifter, sier Gilje.

Han håper industrien følger med og varsler NSM heller én gang for mye enn én gang for lite.

– NSO ønsker også at risikovurderingene i virksomhetene i større grad tar innover seg muligheten for at noen har dårlige hensikter. Som Nystrøm sier, kan også dere være et mål for alt fra svindel til sabotasje. Dette kan bety at andre hendelser enn de «normale» også må være med når egenberedskapen dimensjoneres. Vi ønsker at industrivernet skal stille med effektiv og tilpasset beredskap – uansett årsak, understreker Gilje.