Risikovurdering

Industrivern er tilpasset egenbeskyttelse, basert på risikovurderinger.

Industrivernet skal være tilpasset virksomhetens behov for egenbeskyttelse. Svaret på spørsmålet «hva kan skje hos dere?» er grunnleggende for hva industrivernet skal kunne håndtere. Oversikten over uønskede hendelser skal gjennomgås minimum én gang i året og oppdateres ved endringer som har betydning for organisering og dimensjonering av industrivernet. Kravene til industrivern tar altså utgangspunkt i virksomhetens risikovurderinger.

NSO stiller ingen formkrav til hvordan farer og problemer skal kartlegges, eller hvordan risikovurderingene skal gjennomføres. Det er åpenbart store forskjeller på hva som kreves av en risikovurdering på et snekkerverksted og hva som kreves på et stort prosessanlegg. Det er også flere virksomheter som har krav fra sine eiere om spesielle metoder eller standarder på dette området. Risikofaget er i stadig utvikling, og NSO ser det er vanskelig å anbefale en metode fremfor en annen. I lenken under har vi henvist til den metoden Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) bruker (se særlig kapitel 3 «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse – trinn for trinn»), men vi understreker at dette heller ikke er en «fasit».

Les mer om industrivern i Sikkerhet

Vårt fagblad er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern og beredskap. Her finner du både fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Vi legger ut nyeste og tidligere utgaver på våre nettsider.