Hedersdiplom til to RFGA-«ringrever»

Hedersdiplom 20. mai 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Jan Bader og Ola Vaage ble tildelt NSOs hedersdiplom for langvarig engasjement i RFGA og for sin enestående innsats for industrivernet.

Begge hedersmennene har vært aktive i RFGA-samarbeidet i flere tiår (les mer om RFGA i faktaboksen under). De har lagt ned betydelig innsats over en generasjon, og de blir begge beskrevet som store ressurser for virksomhetene i dette forumet.

– Dere har begge vært blant de fremste bidragsyterne til at RFGA har utviklet seg og nå er et robust fagforum som er mer relevant enn noen gang. Jeg tror ikke jeg tar for hardt i at vi nå står støtt på deres skuldre, eller kanskje bedre – på det fundamentet dere var sentrale i å skape, sa NSOs direktør Knut Oscar Gilje og takket for denne betydelige innsatsen ved overrekkelsen av hedersdiplomene.

Diplomene ble delt ut under RFGAs årsmøte 11. mai og hederspersonene deltok via Teams.

Jan Bader har vært med i industrivernet ved Esso Slagentangen i over 35 år og har vært aktive i RFGA siden starten i 1992.

– Jan Bader har gjennom hele sin tid i RFGA vært en betydelig ressurs for RFGA-virksomhetene, og han har bidratt med mye kompetanse innenfor flere områder, understreket Gilje.

Ola Vaage har jobbet som redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola i over 35 år, og fikk diplomet for sin store interesse for industrien og industrivernet.

– Ola Vaage har vært «limet» i RFGA siden starten, og har med sitt nettverk vært med på å spre uvurderlig kunnskap om RFGA-bedriftene, sa Gilje om den andre hedersmannen.

Du kan lese en lengre sak om RFGA og intervju med Ola Vaage på side 19-23 i Sikkerhet nr. 2/2019

RFGA

  • Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse (RFGA) er en avtale om bedre samordning og utnyttelse av beredskapsressursene i bedriftene. Avtalen gjelder assistanse med materiell, utstyr og personell. Dette gjelder hovedsakelig på området brannbekjempelse, men kan også benyttes ved andre hendelser.
  • Erfaringsutveksling når det gjelder forebyggende og beredskapsmessig arbeid inngår også som en sentral del av samarbeidet mellom bedriftene.
  • Du kan lese mer om RFGA på NSOs nettsider: nso.no/rfga/

NSOs Hedersdiplom

  • NSOs Hedersdiplom kan tildeles virksomheter, grupper og enkeltpersoner.
  • Typisk vil en som har vært i industrivernleder i 10 år og mannskap i 20 år være kandidater til å få det.
  • Andre kriterier vil også bli vurdert av NSO.
  • Er det noen ved din virksomhet som fortjener NSOs hedersdiplom? Send oss en epost: post@nso.no