Over 100 års erfaring til sammen

Hedersdiplom 12. august 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Hedersdiplom til fire innsatspersoner ved Aker Solutions Stord.

Sissel Haraldsen og Bjørn Eilertsen har begge vært i industrivernet ved Aker Solutions Stord siden 1994! De ble hedret med NSOs hedersdiplom.
Fra venstre: Fagleder førstehjelp Anita Halstensen, Sissel Haraldsen, Bjørn Eilertsen og fagleder brann Sveinung Danielsen

Før sommerferien fikk fire av innsatspersonene ved Aker Solutions ved Stord NSOs hedersdiplom for lang og tro tjeneste i industrivernet. Til sammen har de over 50 års erfaring!

De som fikk diplom, er:

  • Frode Møgster Hidle har vært innsatsmannskap med utvidet førstehjelpskompetanse siden han startet i industrivernet i 1995.
  • Bjørn Kristian Lund-Olsen har vært innsatsmannskap med utvidet førstehjelpskompetanse siden han startet i industrivernet i 1998. Han er også fast personell i virksomhetens 24/7 alarmreaksjonslag.
  • Sissel Haraldsen har vært innsatsmannskap med utvidet førstehjelpskompetanse siden hun startet i industrivernet i 1994. Hun er også fast personell i virksomhetens 24/7 alarmreaksjonslag.
  • Bjørn Eilertsen har vært både innsatsmannskap og røykdykker siden han startet i industrivernet i 1994.

Er det noen ved din virksomhet som også fortjener heder og ære? Send oss gjerne en e-post: post@nso.no

NSOs Hedersdiplom

  • NSOs Hedersdiplom kan tildeles virksomheter, grupper og enkeltpersoner.
  • Typisk vil en som har vært i industrivernleder i 10 år og innsatspersoner i 20 år være kandidater til å få det.
  • Andre kriterier vil også bli vurdert av NSO.
  • Er det noen ved din virksomhet som fortjener NSOs hedersdiplom? Send oss en epost: post@nso.no