Nettverksmøte for storulykkebedrifter

Nyheter 21. september 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Storulykkemyndighetene inviterer til nettverksmøte med storulykkevirksomhetene 20. oktober 2022 hos DSB i Tønsberg.

Storulykkemyndighetene inviterer til nettverksmøte med storulykkevirksomhetene, torsdag 20. oktober 2022 hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Rambergveien 9 i Tønsberg.

Hensikten med nettverksmøtet er å skape enda bedre kontakt mellom virksomhetene og myndighetene, og å informere og dele erfaringer. Nettverksmøtene holdes annethvert år, det året det ikke blir arrangert Sevesokonferansen.

Storulykkemyndighetene vil blant annet informere om:

  • Nye veiledninger innenfor temaene naturfare (Natech), avfall og eksplosjonsfare (ATEX).
  • Pågående regelverksarbeid og aktuelle utredninger.

Du kan se hele programmet her (åpnes som PDF).

Storulykkemyndighetene er:

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Miljødirektoratet
  • Arbeidstilsynet
  • Petroleumstilsynet
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Påmelding med navn, firmanavn og e-postadresse sendes til: birgit.ronningen@dsb.no

Frist for påmelding: 30.09.2022