– Viktig at industrien er proaktiv

Nyheter, Nytt fra NSO 1. mars 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSOs nye styreleder, Tone Rabe, spår nye og komplekse utfordringer for fremtidens industrivern.

– Det er mange utfordringer knyttet til det grønne skiftet. Det vil komme ny type industri inn i samfunnet, både helt nye aktører, men også endringer i eksisterende industri. Dette vil føre til endringer også i risikobildet. For eksempel er produksjon av batterier fortsatt en ny industri for oss i Norge, og vi vet ikke helt farepotensialet, sier direktør for eiendomsforvaltning og drift i Herøya Industripark AS og nyvalgt styreleder i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Tone Rabe.

Hun trekker spesielt frem nye energikilder som hydrogen hvor det er viktig at industrien får tilstrekkelig kompetanse både innen håndtering og lagring.

– Når virksomheter går fra å bruke fossile energikilder til elektrisitet og energibærere som hydrogen og ammoniakk, er det mange potensielle risikoer vi må ta innover oss. Det er ikke mange kilo med hydrogen som skal til før det kan bli en eksplosjon med store konsekvenser. Dette er kompetanse som vi blant annet har på Herøya, og den vil vi gjerne bidra med å dele med andre, sier Rabe.

Rutiner for nye farer

I tillegg til det grønne skiftet mener styrelederen at utfordringer knyttet til sikring og datasikkerhet vil prege fremtidens industri.

– Vi må fortsette å tenke sikring, og det har blitt enda tydeligere det siste året med krigen i Ukraina. Verden er mye nærmere enn tidligere. Det gjelder ikke bare datasikkerhet, men også fysisk overvåkning av anlegg. Vi må slutte å være naive og å tenke at alle er gode med oss, sier Rabe og oppfordrer industrien til å være mer årvåkne.

– Det er viktig å være proaktiv også mot uønskede villede handlinger. Da gjelder det å få disse hendelsene inn i et øvelsesmønster så vi får jobbet med disse problemstillingene, som kan gi oss nye utfordringer enn de «tradisjonelle» uønskede hendelsene som kan skje uten påført hensikt. Industrien og industrivernet må utvikle gode rutiner for disse nye farene.

Store og små virksomheter

Rabe startet som HMS-sjef ved Herøya Industripark i 2011 hvor hun blant annet hadde ansvar for felles industrivern i industriparken. Nå anslår hun at det er fire-fem større virksomheter og like mange mindre virksomheter med industrivernplikt.

– Vi har en god miks av ulike virksomheter hos oss. Som direktør for eiendomsforvaltning og drift er jeg ansvarlig for å tilrettelegge for virksomhetene slik at de kan jobbe med det de gjør best, enten det er å produsere gjødsel, plastråstoff (PVC) eller hjortetakssalt eller å utvikle ny teknologi for fremtidens løsninger. Visjonen til Herøya Industripark AS er å skape vinnende virksomheter, sier Rabe.

Hun har tidligere sittet i NSOs styre i to perioder, det siste året som nestleder, før hun tok over som styreleder fra årsskiftet.

– Det har vært veldig lærerikt å sitte i styret og lære om hvordan industrivernet drives etter at jeg har gått ut av selve driften av det. Jeg er fortsatt engasjert og interessert i beredskap og sikkerhet for virksomhetene. Selv om jeg er ambassadør for de store industrivirksomhetene med storulykkepotensiale, må vi også tilrettelegge for de mindre virksomhetene hos oss. Da har det vært fint å sparre med noen av de andre styremedlemmene som har andre vinklinger for sine dimensjonerende uønskede hendelser enn vi har på Herøya, sier Rabe.

Viktig samarbeid med nødetatene

Den nye styrelederen er tydelig på at en av NSOs viktigste oppgaver i tiden fremover vil være å motivere og informere eventuelle nye bransjer og industrier som kommer innunder forskrift om industrivern.

– De som har hatt industrivern i mange år er ofte godt etablerte. Nye virksomheter må starte på bar bakke og definere de dimensjonerende uønskede hendelsene sine. Dette kan være noe de aldri har tenkt over før de ble industrivernpliktige. Her må NSO fortsette den gode og systematiske jobben de allerede har gjort med de nye bransjene som avfall og engros som kom inn i 2020, sier Rabe og legger til at virksomhetene bør prioritere å få på plass et samvirke med nød- og beredskapsetatene.

– Det er veldig viktig å ha et velorganisert industrivern som kan starte håndteringen av en hendelse raskt og i tillegg kunne samarbeide med nødetatene. Det kan være utfordrende å få til et slikt samvirke, og jeg vet at mange virksomheter har vanskeligheter med å komme i kontakt med nødetatene for å kunne øve sammen.

Hun oppfordrer virksomhetene til å bruke de mindre hendelsene til å engasjere nødetatene og bli kjent.

– Min erfaring er at når hendelsen først skjer fungerer samarbeidet bra. Utnytt muligheten når de er hos dere til å bli kjent og snakke sammen. Det er lett å videreføre noe du har startet på, så bruk alle mulige smutthull for å starte dialogen og samvirke med brann, helse og spesielt med politiet, sier Rabe.

Vil skape et NSO for virksomhetene

Hun mener NSO må fortsette kombinasjonen av tilsyn, veiledning og informasjon opp mot industrivernpliktige virksomheter.

– NSO har en god evne og mulighet til å kunne samarbeide med virksomhetene om å kunne få til en god beredskap. Det er ikke alltid det er nødvendig å finne opp kruttet på nytt, men heller videreføre det som fungerer godt, blant annet NSOs kursvirksomhet. Jeg kan ikke få snakket varmt nok om SIMKAT-kurset, det er et veldig godt kurs. Med alle nødetatene til stede gir dette kurset et veldig godt og operativt bilde på samarbeidet med etatene når det fungerer.

Kompetansen til styrets medlemmer er noe som Rabe vil bruke til fordel for alle industrivernpliktige virksomheter.

– Jeg ser frem til et videre samarbeid med styret. Vi må bruke kompetansen og erfaringene til styret for å kunne videreutvikle NSO. Vi må skape et NSO som er til for virksomhetene, rett og slett fortsette den ånden som er der fra før. Samtidig som vi viderefører det som er bra, må vi ta innover oss problemstillingene knyttet til ny energi og at samfunnet rundt oss kommer stadig tettere på den daglige driften i alle industrivernpliktige virksomheter, sier Rabe.

NSOs styre

NSOs direktør rapporter til et styre som er oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon. Styret består av representanter for industrien og Norsk Industri.

Styrets sammensetning for 2023 er:

  • Leder: Tone Rabe, direktør for eiendomsforvaltning og drift ved Herøya Industripark AS.
  • Styremedlemmer: Torstein Leth, Head of HSSE&QM Region West Norway ved Aker Solutions Stord, Roger Søråsdekkan, administrerende direktør ved Allnex Norge AS, Grete Ovanger, direktør i ASKO Nord og Ellen Bergland, HSEQ Manager i Stena Recycling AS.
  • Varamedlemmer: Øyvind Hatletveit, anleggssjef ved TINE SA avd. Tunga, Silje Kathrine Alvsvåg, Group Compliance Manager i Bremnes Seashore og Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri.

Flere saker om NSOs styremedlemmer