Trangere tider vil prege redningstjenesten

Nyheter, Samvirke 7. september 2023 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Krigen i Ukraina koster penger og Jon Halvorsen, direktør ved Hovedredningssentralen (HRS) mener det vil føre til trangere tider i redningstjenesten. Det vil bli færre ressurser.

Grunnberedskapen må strykes og da må det settes krav til responstid og samhandling, mener Halvorsen. Men hvordan skal det gjøres når det er få ressurser enkelte steder og Distrikts-Norge trues med fraflytting og sliter med rekruttering, spurte Halvorsen under Redningskonferansen 2023.

– Vi må ha bedre oversikt. Er det steder der vi ikke greier å redde mennesker i et snøskred eller søke etter forsvunne mennesker? Vi vil at folk skal være ute i naturen, og det betyr at vi også må regne med å redde folk som ferdes i naturen, men det er ikke sikkert vi greier å stille med ressurser som kan lete i tiden fremover, sier Halvorsen.

Han nevner et eksempel han har hørt med en brannsjef som sliter med å finne 16 personer til å fylle deltidsstillinger i et kommunalt brannvesen.

– Egenredning og kameratredning er viktig når ressursene blir færre, oppfordrer Halvorsen.

Økonomiske diskusjoner om fremtidens redningstjeneste må til og da må Justis- og beredskapsdepartementet på banen, for penger er viktig når det snakkes om responstid, for det er det eneste som gjelder når det brenner, sier Halvorsen.

Han understreker at HRS ser en positiv utvikling av de lokale redningssentralene (LRS), men ser gjerne at de blir mer strategiske. LRS-ene må jobbe tettere med Hovedredningssentralen når det gjelder øvelser og frivillige.

– Vi må skape strukturer, men likevel ta vare på handlekraften. Går mobilnettet ned må beredskapsaktører som brann og redning og FORF (frivillige organisasjoner, jour.anm.) rykke ut og ikke vente på beskjeder fra andre instanser, mener Halvorsen.

Han mener den lokale handlekraften er viktig å ta vare på i fremtiden.

– Ressursene som gjør en innsats må oppleve nødvendig støtte. De lokale ressursene er de som er nærmest krisen og den uønskede hendelsen, sier Halvorsen.

Med sin umiddelbare nærhet og unike kjennskap til egen virksomhet, vil industrivernet være et eksempel på en slik lokal ressurs.

Lokalredningsledelse (LRS)

 • Hver LRS består av en redningsledelse sammensatt av de viktigste samvirkepartnerne innen landredning, med politimesteren som leder.
 • De sentrale samvirkepartnerne i redningsledelsen består av representanter for:
  • Avinor
  • Brann- og redningstjenesten
  • Forsvaret
  • Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF)
  • Fylkesmannens beredskapsorganisasjon
  • Helsedirektoratet
  • Kystverket (der det er relevant)
  • Sivilforsvaret

Kilde: Regjeringen