Nettverkssamling i Innlandet

Nyheter, Samvirke 5. oktober 2023 Skrevet av Christian Bendz

Det var igjen duket for nettverkssamling blant HMS-etatene Innlandet tirsdag 26. september.

Det var igjen duket for nettverkssamling blant HMS-etatene Innlandet tirsdag 26. september. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon ser dette som en viktig møtearena, hvor de ulike etater fra blant annet Arbeidstilsynet, lokale brannvesen, Eltilsynet, Mattilsynet og Statsforvalteren møtes for å både bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer med hverandre.

Vi vet at vi har mange fellesnevnere og interesser i forhold til tilsynsobjekter og utfordringer vi møter, så vi må spille hverandre gode. Det er viktig å kjenne til hverandre i forhold til hva den enkelte etat har fokus på, slik at man kan være hverandres øyne ute hos virksomhetene. Samtidig er det viktig å koordinere aktivitetene med hverandre, slik at man ikke møter hverandre i dørene uten at dette er avtalt. Vi har mange felles innfallsvinkler, og her står den felles tilsynsopplæringen sentralt.

De fysiske nettverkssamlingene har ligget litt nede etter koronapandemien, men nå ser det ut som at alle ser viktigheten av å igjen møtes for å bygge nettverk. Teams-møter er vel og bra, men det bygger ikke de samme gode relasjoner som det å fysisk treffes. Alle var enige om viktigheten av fysiske samlinger og planlegger å ha det to ganger i året. Da håper vi at enda flere ser viktighet og nytten av å møtes ansikt til ansikt utenom en skjerm, slik at nye nettverk og erfaring blir etablert og formidlet.