Beredskapsanalyse

Beredskapsanalyse vil si noe om hvilke ressurser som kreves for å håndtere de uønskende hendelsene.

Beredskapsanalyse av uønskede hendelser

Forskrift om industrivern har krav om at virksomheten har en oppdatert oversikt over mulige uønskede hendelser der industrivernet skal gjøre en innsats. Dette kan eksempelvis være «brann i verkstedhall», «klemskade på lager», «ammoniakklekkasje» eller «personskade etter påkjørsel av truck». For å organisere og dimensjonere industrivernet må hendelsene beskrives detaljert nok til at industrivernets innsats kan beskrives fra varsling til innsats og normalisering. Hvor skjer det? Hvor mange vil være involvert/skadd? Andre ting av betydning kan være værforhold, tid på døgnet og i tillegg bør en ta hensyn til nødetatenes utrykningstid og ressurser.

En beredskapsanalyse vil si noe om hvilke ressurser som kreves for å håndtere hendelsene – både av personell, utstyr og kompetanse slik at innsatsen innfrir forventningene til industrivernet. En veldig enkel skisse til en slik beredskapsanalyse finner du under.

I eksempelet under er beredskapsanalysen utvidet og dekker flere områder/tema. Eksemplene er hentet fra arbeidet med noen av SIMKAT-kursene: