Beredskapsanalyse

Beredskapsanalyse vil si noe om hvilke ressurser som kreves for å håndtere de uønskede hendelsene.

Beredskapsanalyse av uønskede hendelser

Forskrift om industrivern har krav om at virksomheten har en oppdatert oversikt over mulige uønskede hendelser der industrivernet skal gjøre en innsats. Dette kan eksempelvis være «brann i verkstedhall», «klemskade på lager», «ammoniakklekkasje» eller «personskade etter påkjørsel av truck». For å organisere og dimensjonere industrivernet må hendelsene beskrives detaljert nok til at industrivernets innsats kan beskrives fra varsling til innsats og normalisering. Hvor skjer det? Hvor mange vil være involvert/skadd? Andre ting av betydning kan være værforhold, tid på døgnet og i tillegg bør en ta hensyn til nødetatenes utrykningstid og ressurser.

«En beredskapsanalyse vil si noe om hvilke ressurser som kreves for å håndtere hendelsene. Dette gjelder både personell, utstyr og kompetanse slik at innsatsen innfrir forventningene til industrivernet. Du finner to enkle eksempler på beredskapsanalyse (personskade og lekkasje) under.»

Nytt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.