Kjemikaliedykking

For en tilfredsstillende og forsvarlig kompetanse for kjemikaliedykkere i industrivernet.

Forsterkning i kjemikaliedykking

Kjemikaliedykking etableres når det er behov for å redde liv eller bekjempe lekkasje av kjemikalier i områder med helseskadelig atmosfære. Et kjemikaliedykkerlag skal bestå av minst tre personer. Kjemikaliedykkerne må være fullstendig beskyttet mot den omkringliggende atmosfæren.

For denne forsterkningen er det viktig at bemanning, kvalifikasjoner og utstyr følger kravene som er gitt av Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

For mer informasjon om kjemikaliedykking i industrivernet, se Veiledning for røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet.

Du kan laste ned veilederen ved å trykke bildet under

Spørsmål om kjemikaliedykking i industrivernet kan rettes til: post@nso.no

Røykdykkersertifikat

Ordningen med røykdykkersertifikat utstedt fra NSO opphørte i 2020. Enhver røyk- og kjemikaliedykker mottar kursbevis etter bestått kurs. Dette er dokumentasjon på at kurset er gjennomført og bestått. Virksomheter dokumenterer dette i personalmappe eller tilsvarende.

Les mer om industrivern i Sikkerhet

Vårt fagblad er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern og beredskap. Her finner du både fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Vi legger ut nyeste og tidligere utgaver på våre nettsider.