Kjemikaliedykking

For en tilfredsstillende og forsvarlig kompetanse for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har i samarbeid med Norsk brannvernforening oppgradert ordningen som fører frem til NSOs sertifikat for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet. Ordningen ble etablert for 25 år siden og ble i slutten av 2018 oppdatert for å møte krav til blant annet systematisk gjennomføring.

Sertifikatordningen er ikke et krav hjemlet i regelverket, men et tilbud om opplæring og øvelser for en tilfredsstillende og forsvarlig kompetanse for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet. NSO er faglig ansvarlig og eier av røyk- og kjemikaliedykkersertifikatet, men har valgt Norsk brannvernforening som samarbeidspartner. Norsk brannvernforening er sekretariat og administrer ordningen.

Påmelding skjer gjennom Norsk brannvernforening på mail: nso@brannvernforeningen.no

Deltakeren må kvalifisere seg gjennom:

  • Gjort seg kjent med veiledningen om røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet med påfølgende teoritest
  • Kan dokumentere tilfredsstillende helse
  • Gjør seg kjent med kravet om psykisk egnethet og behov for klaustrofobitest.

Deltakeren får tilgang til Veiledning for røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet.

Du kan laste ned veilederen ved å trykke bildet under

Etter å ha lest nøye gjennom heftet skal det gjennomføres en test som må bestås før man kan gå videre til modul to. Testen tas elektronisk. Kandidaten skal gjennomføre fysiske og psykiske tester i tillegg til teoriprøven før praktisk del. Dette er et tre dagers kurs, alternativt to dager i tilfeller der deltageren kan dokumentere tidligere opplæring i bruk av åndedrettsbeskyttelse og pressluftutstyr. Virksomheten og deltaker velger et øvelsessenter som samarbeidspartner for modul 2. Med godkjent resultat fra modul 2 gjennomføres øvelsene i modul 3. Den tredje og siste modulen er minimum seks øvelser over ett år. Det er viktig at flere av øvelsene, minst tre, gjennomføres i virksomheten. Det gjelder å kjenne egen bedrift, og det er viktig at virksomheten og kjemikaliedykkeren gjennom denne modulen beviser at de på en forsvarlig måte kan ivareta kjemikaliedykkertjenesten.

Oppsummert ser de tre modulene før sertifisering ut slik:

  • Modul 1 er en teoretisk test basert på veiledningen Om røyk- og kjemikaliedykking i Industrivernet utarbeidet av NSO.
  • Modul 2 er en praktisk del som tilbys blant annet av en del kommunale brannvesen og flere kurs- og øvelsessentre.
  • Modul 3 er å gjennomføre og dokumentere et sett øvelser i løpet av det første året etter modul 2.

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

Dokumentasjon på gjennomføringen sendes til Norsk brannvernforening for utstedelse av sertifikatet. Sertifikatet er gyldig så lenge kjemikaliedykker er operativ i industrivernet og gjennomført tilfredsstillende øvelser.