Kjemikaliedykking

For en tilfredsstillende og forsvarlig kompetanse for kjemikaliedykkere i industrivernet.

Forsterkning i kjemikaliedykking

Kjemikaliedykking etableres når det er behov for å redde liv eller bekjempe lekkasje av kjemikalier i områder med helseskadelig atmosfære. Et kjemikaliedykkerlag skal bestå av minst tre personer. Kjemikaliedykkerne må være fullstendig beskyttet mot den omkringliggende atmosfæren.

For denne forsterkningen er det viktig at bemanning, kvalifikasjoner og utstyr følger kravene som er gitt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

For mer informasjon om kjemikaliedykking i industrivernet, se Veiledning for røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet.

Du kan laste ned veilederen ved å trykke bildet under

Spørsmål om kjemikaliedykking i industrivernet kan rettes til post@nso.no