Kjemikaliedykking

For en tilfredsstillende og forsvarlig kompetanse for kjemikaliedykkere i industrivernet.

Forsterkning i kjemikaliedykking

Kjemikaliedykking etableres når det er behov for å redde liv eller bekjempe lekkasje av kjemikalier i områder med helseskadelig atmosfære. Et kjemikaliedykkerlag skal bestå av minst tre personer. Kjemikaliedykkerne må være fullstendig beskyttet mot den omkringliggende atmosfæren.

For denne forsterkningen er det viktig at bemanning, kvalifikasjoner og utstyr følger kravene som er gitt av Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Spørsmål om kjemikaliedykking i industrivernet kan rettes til: post@nso.no

Ordningen med røykdykkersertifikat utstedt fra NSO opphørte i 2020.

Nytt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.