Industrivernet – industriens egen beredskap

Industrivern er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse, i sivilbeskyttelsesloven § 23. Industrivernet skal raskt kunne håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier alene inntil nød- og beredskapsetatene er på plass og så i samarbeid med disse.

Logo Industlrivernet

Ses vi på Industrivernkonferansen?

Industrivernkonferansen er NSOs årlige konferanse for industrivern- og beredskapspersonell. Årets konferanse arrangeres 3.–4. desember 2024 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Her vil du få høre inspirerende og interessante foredrag om beredskap og industriven. Det vil også være en utstilling som vil bestå av ulike leverandører som har med seg det siste innenfor beredskapsutstyr og -tjenester.

Siste nyhetssaker