Industrivernet – industriens egen beredskap

Industrivern er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse, i sivilbeskyttelsesloven § 23. Industrivernet skal raskt kunne håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier alene inntil nød- og beredskapsetatene er på plass og så i samarbeid med disse.

Logo Industlrivernet

Ses vi på Industrivernkonferansen 2023?

Industrivernkonferansen er en møteplass for industrivern og beredskapspersonell. Her har du en unik mulighet til å høre interessante foredrag, og å treffe og snakke med mange som er interessert i industrivern og beredskap.

Ses vi på Thon Hotell Arena i Lillestrøm 5.–6. desember 2023?

Industrivernkonferansen er nå fulltegnet for stedlig deltakelse, men det er mulig å sette seg på venteliste.

Siste nyhetssaker