Industrivernet – redder liv og arbeidsplasser

Industrivernet er industriens egen beredskap som raskt kan håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier alene inntil nød- og beredskapsetatene er på plass og så i samarbeid med disse.

Logo Industlrivernet

Industrivern i Norge i tall

Det ble rapportert om 1.104 innsatser av industrivern lokalt i 2018.

Det finnes rundt 1.000 virksomheter som har etablert industrivern.

Industrivernet har opp mot 14.000 innsatpersoner fordelt over hele landet.

Få kompetansen du trenger som industrivern

Siste nytt fra NSO