Planlegg øvelser i tre steg

Fagstoff 12. juni 2018 Skrevet av Per Martin Ødegård

Forberedelsene og planleggingen før en øvelse er helt avgjørende for at øvelsen skal bli vellykket.

USAs 34. president, Dwight D. Eisenhower, lærte i hæren at «planer er verdiløse, planlegging er essensielt». Sitatet gjelder for industrivernet også.

Forberedelsene og planleggingen før en øvelse er helt avgjørende for at øvelsen skal bli vellykket. Vi skal se på tre enkle elementer som må være med for å få dette til. Det å gjennomføre planleggingen i riktig rekkefølge er viktig for å få størst mulig utbytte av øvelsen.

Først: Tema

Først må du finne ut hvilket tema eller fagfelt du ønsker at øvelsen skal omhandle. Det kan være førstehjelp, brann, kjemikalieutslipp eller andre ting. Tema hentes fra tidligere erfaringer og hva dere i din virksomhet mener er viktig å øve på.

Har dere for eksempel hatt noen hendelser i det siste hvor industrivernet var i innsats? Var det noe ved denne håndteringen som fungerte mindre bra, kan det være en idé å ha dette som tema på neste øvelse.

Ellers skal egne risikovurderinger ligge til grunn når dere velger tema for øvelsene, så ta utgangspunkt i virksomhetens dimensjonerende uønskede hendelser.

Eksempel: Temaet for neste øvelse er førstehjelp.

Andre element: Mål

Målene vi setter oss i forkant av øvelsen skal beskrive hva vi ønsker å oppnå og ikke selve handlingen. Det er viktig at målene er tydelige og presise slik at vi enkelt og på en god måte kan kontrollere om målene blir nådd.

Eksempel: Industrivernøvelsen kan ha som mål å yte korrekt førstehjelp ved en brannskade. De skal vurdere hvor alvorlig forbrenningen er og sette i verk korrekte tiltak, slik som nedkjøling med 20 graders vann i 20 minutter.

Tredje element: Scenario

Når du har satt målene skal scenarioet beskrives. Gjennom scenarioet skal vi være i stand til å kontrollere om målene blir nådd.

Scenarioene skal beskrive hva som har skjedd, hvem som er involvert og gjerne hvor på virksomheten hendelsen har skjedd. Vi skal lage et spill som omhandler temaet vi har valgt og som setter deltagerne på en prøve som omhandler målene. I tillegg skal vi kontrollere om de klarer oppgaven.

Eksempel: Industrivernøvelsen kan ha et scenario der en kollega har fått kjemikalier rett på huden og har gått i sjokk på grunn av smertene.

Planlegging og evaluering

Det er viktig å sette både tema og mål før vi lager et scenario. Ved å sette gode og presise mål blir også evalueringen enklere å gjennomføre, og vi vil få et bedre resultat som i neste omgang gir god læring. Lag gjerne mål som enkelt kan måles eller tallfestes. Da kan dere enkelt se om målene ble nådd eller ikke.

Sitatet som er tillagt president Eisenhower – «planer er verdiløse, planlegging er essensielt» – er like gjeldende over 60 år etter. Et plandokument er viktig, men det er ikke målet med planlegginen. Planleggingen skal gjøre deg forberedt på det uforutsette – det er sjelden en ulykke følger boka slik at planen kan følges til punkt og prikke. Det du har lært gjennom planleggingen gjør deg i stand til å handle korrekt i en krise.

Teksten stod på trykk i Sikkerhet nr. 2 2018.