Egenberedskap kan redde flere liv

Nytt fra NSO 8. november 2018 Skrevet av Knut Oscar Gilje

Rask og effektiv håndtering av slike tilfeller er effektiv forebygging av videre utvikling av hendelsene.

Det drepes og skades stadig for mange i norsk arbeidsliv. SSBs statistikk for 2017 viser at 44 mennesker døde på arbeid i fjor. Det er ganske nært en per arbeidsuke. Selv om tallene er lavere nå enn før er det fortsatt like ille for de det gjelder; familie, kolleger, ledere og de som forsøkte å redde/hjelpe.

Som vanlig er transport/lager og industri høyt oppe på denne dystre statistikken. Det vil vi i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) gjøre noe med.

NSO følger opp og har tilsyn med industrien. Vår jobb er å se om reglene som gjelder for egenbeskyttelse følges opp. Dette er den beredskap større bedrifter skal ha for raskt å kunne håndtere og begrense hendelse og ulykker – før nødetatene kommer. Vi snakker om de første minuttene. Når det virkelig er mulig å gjøre en forskjell på liv og død, og når det fortsatt er mulig å forhindre et lite branntilløp fra å bli den store katastrofen som legger hjørnesteinsbedriften i ruiner.

En god egenberedskap – et industrivern – er selvsagt bare en del av det systematiske hms-arbeidet vi forventer næringslivet gjør. Norge er i mange bransjer langt fremme når det gjelder forebyggende arbeid. Like fullt vet vi det skjer ulykker og alvorlige hendelser. Rask og effektiv håndtering av slike tilfeller er, som nevnt, effektiv forebygging av videre utvikling av hendelsene.

Vi i NSO følger utviklingen gjennom et stort antall tilsyn ute i industrien. Vi ser det gjøres mye godt arbeid, men også at det er behov for mer og bedre arbeid. Regelverket må utvikles for å svare på de utfordringer vi ser. Vi foreslår derfor endringer som sikrer at de bransjer som faktisk har behov får bedre oppfølging. Lager/terminal-virksomhet er ulykkesutsatt. Det er høy aktivitet og mange som beveger seg med høy fart og store laster. Vi foreslår en teknisk endring i regelverket for å sikre at også landets største aktører blir underlagt kravet om egenbeskyttelse – industrivern. Det er altfor mange hendelser på gjenvinningsanlegg. Branner oppstår mange ganger i måneden. For denne bransjen foreslår vi en skjerping som innebærer at også noe mindre anlegg blir inkludert i ordningen med industrivern.

Endringene er nå ute på høring, og vi håper å kunne følge opp de berørte bransjene i løpet av 2019 slik at de raskest mulig får bygget opp en tilpasset og effektiv egenberedskap som bidrar til å redde liv og arbeidsplasser i Norge.

Skrevet av Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon