Gjennomføring av øvelser

Nytt fra NSO, Øvelser 12. mars 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSO kommer her med noen anbefalinger som vil redusere smittefaren ved øvelser.

NSO ser det dukker opp spørsmål om hvordan industrivernet skal gjennomføre øvelser uten å bidra til ekstra smittefare. Her er noen generelle råd og kommentarer.

– NSO antar flere virksomheter vil iverksette tiltak som begrenser øvingsaktiviteten noe basert på gjeldende smittesituasjon. Vi mener den enkelte virksomhet må gjøre konkrete vurderinger av hvordan beredskapspersonell kan øves på en måte som minimaliserer smittefaren, sier direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

Noen forslag kan være:

  • Som for alt personell er det viktig å følge opp de grunnleggende smittevernreglene; hoste/nyse i papir som kastes – alternativt i armkroken, unngå unødig kontakt – håndhilsing, klemming og ikke minst; god håndhygiene – håndvask.
  • NSO anbefaler at det lages øvelser for mindre grupper for å redusere smitteeksponeringen. Det er uansett ikke tiden for storøvelser de nærmeste ukene.
  • Ferdighetsøvelser utendørs bør kunne gjennomføres, men øvingsleder må sørge for at personer ikke står for tett. Folkehelseinstituttets råd om minst en meters avstand bør være en grei regel å følge.
  • Hvis det brukes felles utstyr er det viktig å være grundig med hygienetiltak.
  • Bordøvelser basert på aktuelle scenarier (bruk gjerne kart/modeller) kan være effektivt for både redningsstab og annet industrivernpersonell.
  • Varslingsøvelser kan gjennomføres uten at personell møtes fysisk.
  • Gjennomgang av beredskapsplaner med varslingslister, tiltakskort og annen dokumentasjon gir erfaringsmessig både god læring og er en god mulighet for oppdatering av planverk og oppslag.
  • Det er opp til virksomheten å vurdere hvordan en så god og robust beredskap som mulig kan opprettholdes – også i slike unormale situasjoner.

– NSO vil i kommende tilsyn gjerne se dokumentasjon av «alternative løsninger» dere kommer frem til i forbindelse med gjennomføring av øvelser de kommende månedene. Hva dere gjør for å kompensere for en (i verste fall) noe mindre samtrent innsatsstyrke er også vurderinger vi kan spørre om, sier Gilje.

NSO er kjent med at sikkerhetssentre stenger eller reduserer sine tilbud, så det vil i perioder bli vanskelig å få gjennomført alle typer øvelser for røyk- og kjemikaliedykkere. Dette vil NSO selvsagt ta hensyn til ved tilsyn utover høsten.