Sammen redder vi liv – en nasjonal dugnad

Fagstoff 25. januar 2021 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet vil redde 200 liv i året i Norge. Industrivernet inviteres til å bli med på dugnaden.

Akutt sykdom og skader er en viktig årsak til plutselig død. Et betydelig antall mennesker i Norge dør eller får varige og alvorlige funksjonstap. Flere kunne vært reddet eller fått mindre følger hvis helsetjenesten ble varslet tidligere, og det ble satt i verk enkle, men ofte livreddende førstehjelpstiltak.

Flere må yte førstehjelp

Norge har en meget bra akuttmedisinsk beredskap. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) har gjort studier som viser at den norske befolkning har meget høy villighet til å yte førstehjelp, mye høyere enn andre land.

NKT-Traume mener det er viktig å få med seg industrivernet på den nasjonale førstehjelpsdugnaden.

– Industrivernet har fått opplæring i førstehjelp og skal hjelpe folk til helseressurser ankommer. Riktig førstehjelp bidrar til å redde liv, sier professor Torben Wisborg, som er forskningsleder i Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

Fem enkle råd

Han legger til at av de som dør av alvorlige skader, skjer dødsfallet hos åtte av ti før ambulansen rekker frem.

– Det betyr at en del av de 80 prosent som dør av skader, kunne vært reddet ved riktig førstehjelp fra folk på skadestedet, understreker Wisborg.

Ved alvorlige skader er det noen få, viktige tiltak som alle kan utføre – uten utstyr – og der det ikke er fare for å gjøre noe galt. Les rådene hans i faktaboksen. Klipp dem gjerne ut og heng dem opp på veggen. For Wisborg mener disse fem, enkle råd kan sannsynligvis redde en del av de som nå dør på skadestedet.

– Det er viktig å understreke at tiltakene ikke kan gjøre skade, men faktisk kan være livreddende, sier Wisborg.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 3 2020

Dette er den viktigste førstehjelpen du kan gjøre ved skader. Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi