Har dere risiko for alvorlig blødning?

Nytt fra NSO 5. mars 2024 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Da ønsker vi i NSO å høre fra dere.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) er invitert av Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) til å se på veileder og anbefaling for bruk av turniké/tourniquet.

– Vi har laget en spørreundersøkelse for å kunne ha et datagrunnlag når vi nå skal se på veilederen sammen med NKT-Traume. Vi ønsker derfor å innhente informasjon fra virksomheter som har risiko for alvorlig blødnings- og personskader. Undersøkelsen er også sendt ut til alle de 322 industrivernpliktige virksomhetene som er registrert med forsterket førstehjelp, sier spesialistrådgiver CBRNE i NSO, Lars Tveiten.

NSO ønsker å innhente svar fra virksomheter (som ikke har forsterket førstehjelp, disse har allerede fått tilsendt spørreundersøkelsen på e-post) som har risiko for alvorlig blødnings- og personskade. Alle svarene vil bli behandlet konfidensielt og vil kun bli brukt som bakgrunnsmateriale for NSOs anbefaling til NKT-Traume.

Undersøkelsen tar 2-3 minutter å svare på.

For å komme til undersøkelsen, trykk her. Vi bruker tjenesten SurveyMonkey til spørreundersøkelsen.

Har dere spørsmål, kontakt gjerne spesialistrådgiver CBRNE i NSO Lars Tveiten: lars.tveiten@nso.no