Industrivernet – redder liv og arbeidsplasser

Industrivernet er industriens egen beredskap som raskt kan håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier alene inntil nød- og beredskapsetatene er på plass og så i samarbeid med disse.

Logo Industlrivernet

Industrivern i Norge i tall

Det ble rapportert om 1.208 innsatser av industrivern 2019.

Det finnes rundt 1.100 virksomheter som har etablert industrivern.

Industrivernet har opp mot 14.000 innsatpersoner fordelt over hele landet.

Få kompetansen du trenger som industrivern

Siste nytt fra NSO