Bladet Sikkerhet

Sikkerhet er NSOs fagblad om industrivern, trygghet og sikring.

Her kan du lese nyeste utgave av bladet Sikkerhet som PDF:

Sikkerhet er et fagblad som utgis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Vi skriver om saker som har betydning for egenberedskapen og sikkerheten i norske industrivirksomheter. Sikkerhet ønsker å vise frem gode eksempler på hvordan industrivernet i virksomheter kan organiseres. I tillegg vil vi dele gode eksempler på samvirke mellom industrivern, nødetater og andre beredskapsorganisasjoner.

I bladet Sikkerhet kan du holde seg oppdatert innen industrivern, samt lese artikler om blant annet risikoanalyse, brannvern, førstehjelp, øvelsesplanlegging og security.

Sikkerhet sendes ut til industrivernpliktige virksomheter samt organisasjoner og etater innen beredskapsfeltet.

Målgrupper:

  • Industrivernledere og -personell
  • Ledelse og administrasjon i norske industrivirksomheter
  • Sikkerhetssjefer og datasikkerhetssjefer
  • Beredskapsorganisasjoner innen totalforsvaret, herunder Sivilforsvarets kretser
  • Fylkesmennene
  • Kommunale beredskapssjefer
  • Nødetatene
  • Forsikringsselskaper
  • Andre organisasjoner og etater innenfor beredskapsfeltet

I 2018 fikk Sikkerhet hederlig omtale under Fagpresseprisene for vår forside til temaet digitalisering.

For å komme i kontakt med redaksjonen kan du sende en e-post til sikkerhet@nso.no

Sikkerhet er medlem av Fagpressen, og redigeres etter Vær Varsom-plakaten.