post@nso.no   +47 90 100 333

Her finner du de vanligste ord og uttrykk innen industrivern og egenberedskap oversatt fra norsk-engelsk og engelsk-norsk. Listen følger alfabetisk under.

Below is an alphabetical list of the most common words and phrases within industrial safety and emergency response and self-protection translated from NorwegianEnglish and EnglishNorwegian.

Trykk enten på “Norsk” eller “English” for å sortere ordene på språk eller søk på ordet du leter etter. Dersom du har kommentarer til ordlista eller savner noen ord, kontakt oss gjerne

NORSKENGLISH
Alvorlig personskadeSerious personal injury
Alvorlige konsekvenserSerious consequences
AvgiftFee
AvsperringCordon off
BeredskapEmergency response
BeredskapsplanEmergency response plan
BeredskapsutstyrEmergency response equipment
BestemmelserProvisions
BetydeligConsiderable
BistandspliktDuty to assist
BrannvernFire safety
EgenbeskyttelseSelf-protection
EgenbeskyttelsestiltakSelf-protection measures
EtterleveComply with
EvakueringEvacuation
Fagleder industrivernOn scene commander
ForskriftRegulations
ForsterketStrengthened
FørstehjelpFirst aid
FørsteinnsatsInfitial emergency response
I henhold tilIn accordance with
IndustrivernIndustrial safety
IndustrivernlederIndustrial safety manager
InnsatsResponse action
InnsatspersonEmergency response team member
InnsatspersonellEmergency response personnel
InternkontrollforskriftenInternal Control Regulations
KjemikaliedykkingChemical diving
KlageinstansAppellate body
Materiell skadeMaterial damage
Miljø- og kjemikalievernEnvironmental and chemical safety
MiljøskadeEnvironmental damage
MålTarget
Næringslivets sikkerhetsorganisasjonThe Norwegian Industrial Safety Organisation
NødetaterEmergency services
OppgaverTasks
Orden og sikringOrder and security service
Personlig verneutstyrPersonal safety equipment
RedningsstabIncident management support staff
RetningslinjerGuidelines
RisikonivåRisk level
RisikovurderingRisk assessment
RøykdykkingSmoke diving
SamordningCoordination
SivilbeskyttelseslovenAct relating to civil protection
SkadestedIncident
TemaTopic
TilsynSupervision
TilsynsmyndighetSupervisory body
UtstyrEquipment
Uønsket hendelseUndesired event
VarslingslisteNotification list
VirksomhetEnterprise
Øve/øvelseExercise/Drill
ØvelsesplanExercise plan

 

Sist oppdatert: 06.02.2018