post@nso.no   +47 90 100 333

Daily Archives: 15. mars 2018

Forsvarlig merking av kjemikalier

Forsvarlig merking av kjemikalier

Riktig og forsvarlig merking av kjemikalier er avgjørende for en sikker arbeidshverdag. Alle som produserer, importerer eller selger kjemikalier i Norge har ansvar for at stoffene følger EUs regelverk om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Stoffene skal emballeres på en forsvarlig måte. Reglene omfatter både kjemikalier som blir solgt til forbrukere […]

les mer »