Lær mer i Sikkerhet: Øvelser

Fagstoff 24. mai 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

I Sikkerhet nr. 2 2018 er temaet øvelser.

I Sikkerhet nr. 2 2018 er temaet øvelser.

Øvelser er essensielt for å bli bedre, og viktig for at industrivernet skal være forberedt på det som kan inntreffe på deres virksomhet. Det finnes mange ulike øvelsestyper og måter å øve på. Det viktigste er å finne den formen som er mest hensiktsmessig for industrivernet ved din virksomhet.

Du kan lese siste utgave av bladet Sikkerhet her eller sende oss en epost for å bli abonnent.

Ønsker du å lese mer om etatene, organisasjonene, virksomhetene og de andre vi omtalte i bladet?

Annet fagstoff som kan være relevant:

Her kan du laste ned en mal hvor du enkelt kan føre oversikt over hvem i industrivernet som har deltatt på øvelser. Malen er basert på industrivernleder ved Tine Tunga, Robert Nyhus, sitt dokument.

Tema for neste utgave av Sikkerhet er opplæring. Send oss gjerne tips til hva vi kan skrive om.