post@nso.no   +47 90 100 333

Daily Archives: 12. juni 2019

Endringer i forskrift om industrivern

Endringer i forskrift om industrivern

Endringene i forskrift om industrivern ble fastsatt 22.05.2019, og trer i kraft 01.01.2020. Endringene ble fastsatt av Direktoratet om samfunnssikkerhet og beredskap. Se endringsforskriften i Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-05-22-672?q=forskrift%20om%20industrivern Endringene innebærer blant annet at flere virksomheter må etablere industrivern fra årsskiftet. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall. – I løpet av høsten vil vi iverksette […]

les mer »