post@nso.no   +47 90 100 333

Disse informasjonsarkene er utarbeidet spesielt for industrivernpersonell, og tar for seg de skadene som det erfaringsvis er størst risiko for kan inntreffe i en industribedrift. Informasjonen er IKKE en erstatning for opplæringsbøker eller andre typer litteratur om førstehjelp. Hensikten med denne informasjonen er at du skal kunne finne mest mulig relevant informasjon om hva du skal gjøre når en skade oppstår. Informasjonen er gjort så kort og konsis som mulig, og gevinsten ligger i å sette seg godt inn i den informasjonen som er relevant for din virksomhets uønskede hendelser FØR en ulykke skjer.

Førstehjelp er noe som er i stadig endring, og det som var prosedyre for 10 år siden kan være feil i dag. Ett eksempel på dette er bruk av nakkekrager. Før skulle «alle» ha nakkekrager etter fall og/eller trafikkulykker. I dag er dette på vei bort. Av den grunn er det viktig å opprettholde kompetanse hva gjelder siste prosedyrer og retningslinjer.

Den informasjonen du finner her er et resultat av erfaringer fra tilsyn og oversikt over uønskede hendelser i industrivernpliktige virksomheter.


Varsling

Ved ulykker med personskade skal man ringe 113. En melding til 113 skal alltid inneholde:

 • Hvem ringer?
 • Hva har skjedd?
 • Hvor ringer du fra?

Få noen til å møte ambulansen.

Generelt om alle skader:

 • Sørg for at pasienten puster
 • Sørg for at pasienten ikke blør
 • Hold pasienten varm
 • Er du i tvil – ring 113

Les mer om:


Klemskader

klemskade2_vm

Hvor mye energi som er involvert i fallulykken, gir en indikasjon på hvor alvorlig skaden er.

Er du i tvil – ring 113

En vanlig årsak til skade i industrien er klemskade. Ofte er en truck involvert, eller noen har fått noe tungt over seg under lasting/lossing. Uansett årsak så er det energien involvert som avgjør hvor alvorlig skaden er. Enkelt forklart så øker sannsynligheten for en alvorlig skade med vekten/massen og/eller hastigheten på objektet som har forårsaket skaden. Kolliderer du i 90 km/t er sannsynligheten for skade vesentlig større enn hvis du kolliderer i 30 km/t. Det samme er det hvis

du blir truffet av en fallende gjenstand. Desto større vekt, eller større høyde objektet faller fra desto større sannsynlighet for alvorlig skade.

Du må alltid vurdere energien som utløste skaden.

 • Hvor stor fart har vært involvert?
 • Hvor stor vekt har vært involvert?

Tegn/symptom på alvorlig klemskade:

 • Bevisstløs etter klemskade
  • Indikasjon på alvorlig skade. Skal behandles forsiktig og legges på siden.
 • Pustevansker etter klemskade
  • Indikasjon på alvorlig skade. La den skadde få velge stilling hvis våken. Hvis bevisstløs, sideleie, men helst med overkroppen litt opp. PASS PÅ AT DEN SKADDE FÅR PUSTE
 • Blek i ansiktet og klam/svett hud etter klemskade
  • Indikasjon på alvorlig skade. Hold pasienten i ro, MEN hvis den skadde vil sitte så la han/hun gjøre det. Sørg for at den skadde får puste.
 • klemskade_vm

  Selv om klemskaden ser alvorlig ut, er det viktig å huske og sjekke pusten til pasienten.

  Merker på hud som bloduttredelser (blåmerke) etter klemskade

  • Finner man slike merker i mage og eller brystregionen kan det være et tegn på alvorlig skade. Er du i tvil – ring 113.
 • Ved klemskader i bein, armer eller fingre uten synlige skader så sjekk om den skadde kan bevege den skadde kroppsdelen. Dette gjør du bare der det ikke er synlige tegn på skade.
  • Hvis den skadde ikke kan bevege den skadde kroppsdelen eller mangler følelse nedenfor skaden så unngå å ta for mye på skaden. Unntaket er kun hvis du må stanse en pågående blødning.

Behandling av klemskader

Alvorlige klemskader kan KUN behandles av kirurg. Din oppgave er å holde den skadde i live til helsepersonell tar over.

 • Ring 113
 • Sørg for at pasienten puster
 • Sørg for at pasienten ikke blør

 • Hold pasienten varm
 • Frigjør pasienten.

Fallskader

Er du i tvil – ring 113

Du må alltid vurdere energien i fallet:

fallskade_vm

Vurder hva slags underlag den skadde har falt på. Desto hardere underlag – desto større sannsynlighet for alvorlig skade.

 • Hvor høyt falt den skadde fra?
 • Desto høyere man har falt fra – desto større sannsynlighet for alvorlig skade.
 • Hva slags underlag falt den skadde på?
 • Desto hardere underlag man har falt på – desto større sannsynlighet for alvorlig skade.

Tegn/symptom på alvorlig fallskade:

 • Bevisstløs
 • Bevisstløs mer enn 5 minutter etter at skaden inntraff.
 • Fallende bevissthet etter å ha våknet fra bevisstløs tilstand
 • Kramper (pasienten er bevisstløs og rister)
 • Lammelser (nedsatt førlighet i bein og/eller armer.)
 • Brudd
 • Indre skader

Behandling av fallskader:

 • Ring 113
 • Sørg for at pasienten puster
 • Sørg for at pasienten ikke blør

 • Hold pasienten varm
 • Unngå å bevege på pasienten hvis du ikke må. Det kan forverre skaden. Sørg for at den skadde har det mest mulig behagelig, og ikke fryser.

kuttskade_vm

Du skal holde trykket på blødningen til det slutter å blø eller til hjelp kommer.

Kuttskader

Er du i tvil – ring 113

Alle blødninger skal du stanse. Desto mer det blør desto vanskeligere kan det være å stoppe blødningen. Hvis blodet spruter ut må du bruke mye trykk på såret for å stoppe blødningen. Trykk rett på såret og dekk til med stramme bandasjer (eller det du har for hånden). Kroppen tåler fint at det er stramt en stund, men husk å si fra til ambulansepersonellet som tar over den skadde at du har satt på en stram bandasje eller liknende sånn at de kan vurdere å løsne den. Bruk av tourniquet anbefales der det er store blødninger i arm eller ben, men husk at det er mye krefter som skal til for å stramme nok til å stanse blødningen. Å trykke rett på blødningen vil ofte være enklere. Du skal holde trykket på blødningen til det slutter å blø eller til hjelp kommer.

En amputasjon er for deg som førstehjelper «kun» en kuttskade. Du får ikke gjort annet enn å stoppe blødningen. Ikke la deg sette ut av stygge åpne skader. Det er kun kirurgen som kan reparere skadene, men du kan begrense skaden ved å stanse

kuttskade2_vm

Ikke la deg sette ut av store kuttskader.

blødning og dekke til sår. La eventuelle fremmedlegemer i sår bli til hjelpen kommer. Der er kun blødningen du skal fokusere på hvis pasienten puster. Hvis kuttflatene etter en amputasjon er forholdsvis rette så kan kanskje kirurgen sy på foten eller armen. Legg den avkuttet delen i en pose etter at du har forsikret deg om at den skadde ikke lengre blør.

Det er de som deler opp sår i ulike typer som skrubbsår, kuttsår, stikksår osv. Det er for deg som innsatsperson irrelevant. Det du må være i stand til å bedømme er om såret/blødningen trenger hjelp av lege for å heles. Et sår som blør bør alltid holdes så rent som mulig, men det viktigste er at du stanser store blødninger.

Det er ikke din jobb å reparere en slik skade som på bildet. Det er det kirurgene på sykehuset som gjør. Din jobb er å stanse blødning. Det betyr i bunn og grunn at en slik type skade «bare» er en sårskade. Tenk enkelt!


Brannskader

En god huskeregel for å begrense brannskader, er 20 grader i 20 minutter.
Illustrasjon: Sky Ilden

(Disse rådene er fra Nasjonal enhet for avansert brannskadebehandling, Haukeland universitetssykehus).

Er du i tvil – ring 113

Behandling:

 • RING 113
 • Stopp den brennende prosessen (fjern varmekilden)
 • Kjøl brannskaden – Ikke pasienten!
 • MAX 20 minutters nedkjøling av brannskaden med 20 graders vann
 • Nedkjøling (kalde pasienter) er et stort problem ved større skader.
 • Vær forsiktig med bruk av Waterjel, Burnshield osv. Fjern disse etter 20 min.
 • Fjern brent tøy HVIS DET IKKE ER FASTBRENT I HUD. DA SKAL KLÆRNE BLI.
 • Frisk luft (eller oksygen hvis dere har).
 • Hold pasienten varm, også hvis du velger å kjøle skadestedet i inntil 20 minutter.
 • HUSK Å FORTELLE AMBULANSEPERSONELL HVOR LENGE DERE HAR KJØLT NED SKADEN.


Husk at personer som er utsatt for brann også kan være utsatt for giftig røyk.

Hoste, sot i munn og/eller rundt nese munn, og/eller brannskade i ansikt kan være et tegn på brannskade i luftveiene. RING 113 hvis du er i tvil.


Hodeskader

hodeskade_vm

Det er svært viktig at pasienter med hodeskader forholder seg rolig.

Er du i tvil – ring 113

Tegn/symptom på alvorlig hodeskade:

 • Bevisstløs
 • Bevisstløs mer enn 5 minutter etter at skaden inntraff.
 • Fallende bevissthet etter å ha våknet fra bevisstløs tilstand
 • Kramper (pasienten er bevisstløs og rister)
 • Lammelser (nedsatt førlighet i bein og/eller armer.)

Behandling av hodeskader:

 • Ring 113
 • Sørg for at pasienten puster
 • RO! Alle hodeskader må unngå å bli urolige. Er du urolig blir pasienten urolig. VÆR ROLIG!

 • Hvis mulig prøv å sette den skadde sånn at hodet er litt høyere enn beina. (Ligge skrått).
 • Hold pasienten varm

Øyeskader

Er du i tvil – ring 113

Ved kjemikaliesprut på øyet – skyll godt med rennende vann til hjelp kommer.

Får man fremmedlegemer (rusk) er det også skylling som gjelder. Ved øyeskader som har laget sår så er det vanlig sårbehandling som gjelder. Et skadet øye må behandles forsiktig.


Kjemikalieskader

Er du i tvil – ring 113 eller giftinfo 22 59 13 00

Alle tilfeller der noen er eksponert for kjemikalier som syrer og baser skal så raskt som mulig skylles med rennende vann og såpe. Aller helst en dusj, men det må ikke gå på bekostning av rask hjelp. Husk å ta av klær, klokker og smykker. Skylling skal fortsette helt til hjelp kommer. Vær oppmerksom på faren for nedkjøling ved for kaldt vann. Optimalt er en dusj med lunkent vann. Ved kjemikaliesprut på øyet gjelder det å skylle med rikelige mengder rennende vann så raskt som mulig og til hjelp kommer. Ved sterkt etsende kjemikalier kan det være nødvendig å skylle i flere timer.

FINN FREM DATABLADET TIL KJEMIKALEN, OG GI DETTE TIL AMBULANSEPERSONELLET.

LAST NED: Huskeliste for førstehjelp ved kjemikalieuhell


Innånding av giftig gass og/eller røyk

Er du i tvil – ring 113

 • Gi livreddende førstehjelp hvis nødvendig (HLR).
 • Frisk luft og hvile. Dersom vedkommende er våken, plasseres han eller hun i en bekvem stilling. Pass på at vedkommende ikke fryser.
 • Hvis vedkommende har vært utsatt for irriterende eller etsende gass, røyk eller sprøytetåke husk å skylle øyne med vann. NB hvis bevisstløs pass på at ikke vann kommer i nese eller munn.
 • NB! Unngå å bli et forgiftningsoffer selv.

Skader forårsaket av strøm

strømskade_vm3

Skader forårsaket av strømgjennomgang kan gi store brannskader.

Er du i tvil – ring 113

En stor fare ved skader som er forårsaket av strøm er at strømmen har gått igjennom kroppen. Hvis du tar på en strømkilde med hånden så kan strømmen komme ut igjen i beina. På veien gjennom kroppen kan den ha gjort stor innvendig skade.

Tegn/symptom på strømskade og/eller strømgjennomgang:

 • Hvis det er 2 sår (inn og ut) må du alltid mistenke alvorlig skade
 • Bevisstløs
 • Smerter i brystet
 • Brannskade

Behandling av strømskader:

 • Slå av strømkilden
 • Ring 113

 • HLR hvis bevisstløs
 • Ro

Frostskader

Frostskader i industrien kan oppstå ved at man eksponeres for kjemikalier som for eksempel LNG, propan eller ammoniakk. Får man dette på kroppen vil man kunne få alvorlige frostskader som krever sykehusbehandling.

Det skilles mellom lokale frostskader (kun et område på kroppen) og generell nedkjøling (hele kroppen nedkjølt). I industrisammenheng er lokale frostskader det mest sannsynlige, men vær oppmerksom på at skadde pasienter (uansett årsak) raskt kan bli nedkjølt. Pakk derfor alltid inn en skadet person i varme tepper, bobleplast eller varme klær. Bruk det du har for hånden. Hvis mulig så unngå at den som er skadet blir liggende rett på bakken.

Det skilles også mellom overfladiske frostskader og dype frostskader. En overflatisk frostskade betyr at det kun er overflaten av vevet som er frossent. En dyp frostskade går dypere og er mer alvorlig. Du kan sammenligne det med is på vann. Desto tykkere isen er desto mer alvorlig er skaden.

Stoff i industrien som kan gi frostskader:

LNG – Liquefied Natural Gas, holder ca. -162 grader C. Får man dette på kroppen vil man nærmest øyeblikkelig kunne få en dyp lokal frostskade. Enkelt forklart så betyr det at den delen av kroppen som blir eksponert for LNG blir dypfryst, og både hud, muskler, blod og alt vev fryser til is. Dette er svært alvorlige skader og trenger rask sykehusbehandling.

Tegn/symptom på alvorlig frostskade:

 • Hvit hard (frossen) hud.
 • Ingen følelse i og rundt skadested.

Behandling av frostskader:

 • Ring 113 (husk at helsepersonell ikke nødvendigvis er eksperter på farlige stoffers temperatur. Informer om dette hvis du vet.)
 • IKKE FORSØK Å VARME OPP DYPE LOKALE FROSTSKADER. Alvorlige frostskader skal behandles svært forsiktig. Du kan gjerne dekke til og forsøke å hindre at frostskaden sprer seg men husk at frossent vev raskt kan skades. Unngå å ta på den delen av kroppen som er frossen, og sørg for ro til hjelpen kommer. Må ha sykehusbehandling.

Tegn/symptom på alvorlig nedkjøling:

 • Bevisstløs
 • Nedsatt bevissthet. Sløv/likegyldig/forvirret
 • Sterk skjelving
 • Kald

Behandling av nedkjølte personer:

 • Ring 113
 • Hvis bevisstløs – sørg for at den skadde puster. Legg på siden, men unngå å legge den skadde rett på bakken.
 • Sørg for at den skadde er tørr og har varme klær eller pledd rundt seg. Ikke ligge rett på bakken.
 • Få den nedkjølte inn i varmen.

Mindre alvorlige nedkjølinger kan behandles med varme og tørre klær. Gi varm drikke.

Vær alltid forsiktig med å massere nedkjølte mennesker. Alvorlige frostskader og nedkjølte pasienter skal aldri masseres eller gnis på huden.

Anbefalt lesing: Akuttmedisinsk sykepleie, kapittel 4.5

 

Skjemaer

Her kan du laste ned en huskeliste for førstehjelp ved kjemikalieuhell i Word-format for. Lag din egen lokale variant eller skriv ut vårt forslag.

 

Litteratur

 • Grunnleggende førstehjelp, Førstehjelp, 2. utg. 2015 – Norsk førstehjelpsråd. ISBN 9788205436282
 • Avansert førstehjelp. Akuttmedisinsk sykepleie – utenfor sykehus – Jan Erik Haugen. ISBN/EAN: 9788205464377

LES MER: Sikkerhet nr. 2 / 2016 – Førstehjelp

Kontakt Erik Schjenken i NSO hvis du har spørsmål om førstehjelp.