post@nso.no   +47 90 100 333

Author Archives: Elizabeth Kvie Lundevall

Nyansatt i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Nyansatt i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Eva Jean Ormerod skal føre tilsyn med virksomhetene i Hordaland og deler av Akershus (Asker og Bærum). Hun har nylig gjennomført et Bachelor-studie i Internasjonal beredskap fra Universitetet i Tromsø. Hennes avsluttende oppgave på universitetet var om rapportkultur innen luftfart. Hun har også fagbrev reiseliv og turisme med tre års praksis i Norwegian. Ormerod har […]

les mer »
Ny utgave av Sikkerhet

Ny utgave av Sikkerhet

Her kan du lese den nyeste utgaven av Sikkerhet Nr 2/2019 i PDF versjon. For å komme i kontakt med redaksjonen kan du enten sende en e-post til  sikkerhet@nso.no, eller ta kontakt med redaktør Elizabeth Kvie Lundevall på mobil: 900 200 17. Bladet sendes ut til alle industrivernledere i industrivernpliktige virksomheter i Norge. I utgangspunktet […]

les mer »
Uventet innsats fra industrivernet

Uventet innsats fra industrivernet

Industrivernet i Kongsberg Teknologipark rykket ut med den store brannbilen og to røykdykkerbiler i bryllupet til Heidi Østby, nå også Stalsberg, og Bjørn Stalsberg. Under den årlige juleturen med industrivernet til Kiel gikk Bjørn, røykdykker i industrivernet i Kongsberg Teknologipark, ned på kne. Heidi sa ja til stor jubel fra resten av industrivernet med følge […]

les mer »
Hengetraume – harness suspension fall – bevisstløshet etter fall med sikring

Hengetraume – harness suspension fall – bevisstløshet etter fall med sikring

Fall med sikringsutstyr, eller bare lengre varende posisjon i sittesele, kan føre til bevisstløshet. Dette kalles for hengetraume, harness suspension injury eller harness suspension fall, og er farlig. Hvis kroppen holdes i ro i loddrett stilling vil blod samles i benene, og bevisstløshet kan inntreffe. Det er det man ser hos soldater på parade, man kan […]

les mer »
Endringer i forskrift om industrivern

Endringer i forskrift om industrivern

Endringene i forskrift om industrivern ble fastsatt 22.05.2019, og trer i kraft 01.01.2020. Endringene ble fastsatt av Direktoratet om samfunnssikkerhet og beredskap. Se endringsforskriften i Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-05-22-672?q=forskrift%20om%20industrivern Endringene innebærer blant annet at flere virksomheter må etablere industrivern fra årsskiftet. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall. – I løpet av høsten vil vi iverksette […]

les mer »
Brannvesenets tips til industrivernet

Brannvesenets tips til industrivernet

Industrivernet må gjøre mer ut av seg, det er beskjeden fra TV-kjendisene fra “Oslo Brenner”. Robert Corell brannmester og Jan Tore Svingen røykdykkerleder, begge i Brann- og redningsetaten, Oslo kommune har laget en liste over hva industrivernet kan forberede og bistå med når brannvesenet kommer. Corell ber industrivernledere kontakte det lokale brannvesenet for å gå […]

les mer »
Nødnett skaper et tryggere samfunn

Nødnett skaper et tryggere samfunn

Nødnettet sikrer kommunikasjonen mellom nødetatene. Det er snart fire år siden nødnettet ble landsdekkende i Norge.  – Man må jo snakke sammen om man skal få til noe. Nødnettet gir oss et tryggere samfunn. De forskjellige beredskapsetatene kan kommunisere seg imellom på samme plattform. Funksjonaliteten er langt bedre med nødnettet enn det gamle radiosambandet nødetatene […]

les mer »