post@nso.no   +47 90 100 333

Author Archives: Elizabeth Kvie Lundevall

Hengetraume – harness suspension fall – bevisstløshet etter fall med sikring

Hengetraume – harness suspension fall – bevisstløshet etter fall med sikring

Fall med sikringsutstyr, eller bare lengre varende posisjon i sittesele, kan føre til bevisstløshet. Dette kalles for hengetraume, harness suspension injury eller harness suspension fall, og er farlig. Hvis kroppen holdes i ro i loddrett stilling vil blod samles i benene, og bevisstløshet kan inntreffe. Det er det man ser hos soldater på parade, man kan […]

les mer »
Endringer i forskrift om industrivern

Endringer i forskrift om industrivern

Endringene i forskrift om industrivern ble fastsatt 22.05.2019, og trer i kraft 01.01.2020. Endringene ble fastsatt av Direktoratet om samfunnssikkerhet og beredskap. Se endringsforskriften i Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-05-22-672?q=forskrift%20om%20industrivern Endringene innebærer blant annet at flere virksomheter må etablere industrivern fra årsskiftet. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall. – I løpet av høsten vil vi iverksette […]

les mer »
Brannvesenets tips til industrivernet

Brannvesenets tips til industrivernet

Industrivernet må gjøre mer ut av seg, det er beskjeden fra TV-kjendisene fra “Oslo Brenner”. Robert Corell brannmester og Jan Tore Svingen røykdykkerleder, begge i Brann- og redningsetaten, Oslo kommune har laget en liste over hva industrivernet kan forberede og bistå med når brannvesenet kommer. Corell ber industrivernledere kontakte det lokale brannvesenet for å gå […]

les mer »
Nødnett skaper et tryggere samfunn

Nødnett skaper et tryggere samfunn

Nødnettet sikrer kommunikasjonen mellom nødetatene. Det er snart fire år siden nødnettet ble landsdekkende i Norge.  – Man må jo snakke sammen om man skal få til noe. Nødnettet gir oss et tryggere samfunn. De forskjellige beredskapsetatene kan kommunisere seg imellom på samme plattform. Funksjonaliteten er langt bedre med nødnettet enn det gamle radiosambandet nødetatene […]

les mer »
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon besøker Brann- og redningsmessen 2019

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon besøker Brann- og redningsmessen 2019

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon ved direktør Knut Oscar Gilje er tilstede på Brann- og redningsmessen i Gjøvik Olympiske fjellhall fredag 24. mai. Gilje skal fortelle om nye krav om industrivern for avfallsbransjen og de store lagerbyggene til grossister og distributører. Nye regler trår i kraft fra 1. januar 2020. Det er Oppland brannbefalslag som på vegne av […]

les mer »
Gode kurs

Gode kurs

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon inviterer kurstilbydere for dialog og oppdatering i siste nytt om industrivernet. Målet er at virksomhetene får størst mulig utbytte av kursene de bestiller.  – Det kan være utfordrende for virksomhetene å bestille de riktige kursene. Bestillerkompetanse kaller vi det i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Vi ønsker å knytte en tettere dialog med kurstilbyderne for å […]

les mer »